تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

بدون خلاصه ویرایش
 
<ref name=":دانشنامه جهان اسلام">{{پک|احمدنژاد|۱۳۹۳|ک=دانشنامه جهان اسلام|ص=}}</ref>
وقتی در سال ۷۴۳ ق، پدرش کشته شد، عمویش [[ابواسحاق اینجو|شیخ ابواسحاق]] قیم جهان شد. شیخ ابواسحاق توانسته بود در جنگی خونین با یاغی باستی به پیروزی برسد و به‌جای برادرش (مسعودشاه) به حکومت برسد. شیراز تحت حکومت ابواسحاق، «بهشت شاعران» بود و شاعرانی چون [[خواجوی کرمانی]] و [[حافظ]] در دربار او آمدوشد داشتند.<ref> {{پک|زرین کوب|۱۳۷۴|ک=از کوچه رندان|ص=۱۳}}</ref><ref> {{پک|حجازی|۱۳۹۸|ک=جهان ملک خاتون (فریادی عاشقانه)|ص=۹}}</ref> احتمالاً شیخ ابواسحاق بود که جهان را تشویق به شعرسرایی نیز کرد.<ref name=":iranica" />او بین سالهای ۷۴۴-۷۴۷ با امین‌الدین جهرمی، ندیم شیخ ابواسحاق ازدواج کرد. <ref name=":iranica" /> <ref> {{پک|کاشانی راد|احمدنژاد|۱۳۷۴|ک=دیوان جهان ملک خاتون|ص=ix}} </ref>وقتی شیراز در سال ۷۵۴ق/۱۳۵۳م توسط شاهزاده مظفری، امیر مبارزالدین فتح شد، شیخ ابواسحاق به اصفهان گریخت، ولی بلافاصله دستگیر شد و در میدان سعادت شیراز به دار آویخته شد.<ref name=":1" /> بعد از کشته شدن شیخ ابو اسحاق، دوران سختی برای جهان‌ملک خاتون آغاز شد، ولی با این حال در شیراز ماند.<ref name=":دانشنامه جهان اسلام" /> او حداقل در یکی از غزل‌های خود امیرمبارزالدین را به ریشخند گرفته و هجو کرده است. <ref group="پانویس">{{شعر}}
{{ب|ز خانمان و ز جان و جهان برآمده­‌ام|به دور دولت سلطان محمّد غازی}}
{{ب|به پنج روزه فریب جهان مشو مغرور|که دور چرخ بسی کرده است از این بازی}}
{{پایان شعر}}</ref>
 
او در دیوانش و در تعدادی از غزل‌‌های خود به سلطان بخت‌نامی اشاره می‌کند و با اندوهی بی‌پایان و عاطفه‌ای سرشار از او یاد می‌کند. اکنون می‌توان با اطمینان گفت که این سلطان بخت دختر او بوده ، هر چند نام نامادری‌اش نیز همین بوده است. <ref> {{پک|کاشانی راد|احمدنژاد|۱۳۷۴|ک=دیوان جهان ملک خاتون|ص=۷}} </ref>
{{ب|گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش|بستانم و ترسم دل قاضی ببری}}
{{پایان شعر}} <ref> {{پک/بن|۱۳۶۷|ک=منظور خردمند|ص=۲|رف=‌پروین}}</ref>
==یادداشت‌ها ==
 
{{پانویس|گروه=پانویس|۲|اندازه=ریز}}
== پانویس ==