تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

{{ب|به پنج روزه فریب جهان مشو مغرور|که دور چرخ بسی کرده است از این بازی}}
{{پایان شعر}}</ref> <ref name=":iranica" /> <ref name=":hoseini">{{پک|بروکشا|1399|ک=دوماهنامه کاروان مهر|ص=}}</ref>
 
پسر امیرمبارزالدین، شاه شجاع پس از کورکردن او در سال ۷۵۹ ق.، به‌جایش بر تخت سلطنت نشست. شاه شجاع نسبت به پدرش علاقه بیشتری به شعر و فرهنگ و ادب داشت. تا جایی که وی هم ممدوح حافظ بود و هم ممدوح جهان ملک خاتون. <ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی۱=آل داود |نام۱=سید علی |عنوان=آل مظفر (سلسله) |نشانی=https://www.cgie.org.ir/fa/article/222419/%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-(%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87)?entryviewid=258978 |وبگاه=دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی |ناشر=مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی}}</ref> <ref group="پانویس">{{شعر}}
{{ب|جلال ‌دنیی و دین‌ کهف ملک ‌شاه ‌شجاع|که صیت معدلتش ملک بحر و بر دارد}}
{{ب|قضا ز نافذ امرش گرفت منشوری|قضا نفاذ در احکام زین قدر دارد}}
{{پایان شعر}} </ref>
 
او در دیوانش و در تعدادی از غزل‌‌های خود به سلطان بخت‌نامی اشاره می‌کند و با اندوهی بی‌پایان و عاطفه‌ای سرشار از او یاد می‌کند. اکنون می‌توان با اطمینان گفت که این سلطان بخت دختر او بوده ، هر چند نام نامادری‌اش نیز همین بوده است. <ref> {{پک|کاشانی راد|احمدنژاد|۱۳۷۴|ک=دیوان جهان ملک خاتون|ص=۷}} </ref>