تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== دیوان اشعار ==
برطبق نوشته خود جهان در دیباچه دیوانش، وی نخست در گردآوری دیوانش دچار تردید بوده، ولی وقتی به‌آثار شعرای قبل از خود دسترسی پیدا کرده، بر تردید خود غلبه کرده و کار گردآوری دیوان دیوانش را آغاز کرده است.<ref name=":2" /> دیوان جهان، بزرگترین دیوانی است که از زنی شاعر در [[ایران در دوره مغول|ایران پیشامدرن]] به دست ما رسیده‌است. از دیوان وی چهار [[نسخه خطی]] معروف موجود است. دیوان جهان شامل ۴ [[قصیده]]، ۱ [[ترجیع‌بند|ترجیع‌­بند]]، ۱ [[مرثیه|مرثیۀ بلند]]، ۱۲ [[قطعه (شعر)|قطعه]]، ۳۵۷ [[رباعی]]، و ۱۴۱۳ [[غزل|غزلِ عاشقانه]] است.<ref name=":iranica" /> شمار ابیات دیوان جهان که به چاپ رسیده است بالغ بر ۱۵,۹۳۷ بیت می‌شود،<ref name=":2" /> هر چند ابیات متعدد دیگری در قالب غزل و رباعی در جُنگ‌ها و سفینه‌های شعری پیدا شده است. <ref> {{پک|بشری|۱۳۸۸|ک=اشعاری نویافته از جهان ملک خاتون شاعر سده هشتم هجری|ص=۷۴۰}}</ref>
 
# کاملترین آن در [[کتابخانه ملی فرانسه|کتابخانه ملّی فرانسه در پاریس]] (نسخۀ خطی ضمیمۀ فارسی ۷۶۳) است؛ نسخه‌ای خطی که به پادشاه [[آل جلایر]] سلطان احمد بهادر بن شیخ اویس پیشکش شده‌است، از قرار معلوم بیش از ۱۴۰۰۰ بیت دارد و ظاهراً در زمان حیات شاعر منتشر شده‌است.