تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

از سمت مادری، نسل او به وزیر ایلخانی، [[رشیدالدین فضل‌الله]] می‌رسید. نامادری او [[سلطان بخت|سلطان‌ بخت]] خاتون خواهر [[دلشاد خاتون]] و دختر [[دمشق خواجه]] بود و پدرش در سال ۷۴۳ ق. با او ازدواج کرد. در همان سال مسعودشاه به همراه [[یاغی باستی]] که پسرعموی همسرش بود به شیراز رفت <ref>{{پک|دولت‌آبادی|۱۳۶۷|ک=منظور خردمند|ص=۱۰۰}} </ref>و در آنجا به جنایت او کشته شد. <ref>{{پک|دولت‌آبادی|۱۳۶۷|ک=منظور خردمند|ص=۲۵}}</ref> <ref name=":0">{{پک|میرانصاری|1398|ک=دایرةالمعارف بزرگ اسلامی|ص=}}</ref>
 
جهان تنها فرزند جلال‌الدین مسعودشاه بود که تا بزرگسالی زنده ماند و چون مسعودشاه فرزند پسر نداشت، <ref>{{پک|نطنزی|۱۳۳۶|ک=منتخب التواریخ معینی|ص=۷۵}} </ref> احتمالاً او نسبت به دیگر شاه‌دخت‌های دربار اینجو، از شرایط آموزشی بهتری برخودار بوده است. <ref name=":1"> {{پک|Brookshaw|2005|ک=Odes of a Poet-Princess: The Ghazals of Jahān-Malik Khātūn|ص=174}}</ref>ظاهراً پدرش، داماد [[غیاث‌الدین محمد (وزیر)|غیاث‌الدین محمد]] وزیر، پسر رشیدالدین فضل‌الله بود. <ref name=":iranica">{{پک|بروکشاو|2008|ک=دانشنامه ایرانیکا|ص=}}</ref>
 
<ref name=":دانشنامه جهان اسلام">{{پک|احمدنژاد|۱۳۹۳|ک=دانشنامه جهان اسلام|ص=}}</ref>