سقوط هواپیمای جان اف. کندی جونیور: تفاوت میان نسخه‌ها