تفاوت میان نسخه‌های «حقوق ارتباطات»

جز
برچسب
(صفحه‌ای جدید با 'پیشرفت هاي خيره كننده تكنولوژي و فناوري هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي در نيم قرن اخير ...' ایجاد کرد)
برچسب: مطالب زیاد ویکی‌سازی نشده وارده‌شده است.(AF)
 
جز (برچسب)
{{بدون منبع}}
{{ویکی‌سازی}}
پیشرفت هاي خيره كننده تكنولوژي و فناوري هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي در نيم قرن اخير شرايطي را فراهم آورده كه منجر به ظهور نوع جديدي از جامعه انساني شده كه اصطلاحاً آن را جامعه اطلاعاتي مي نامند. ظهور جامعه اطلاعاتي تأثيرات مهمي در حوزه هاي مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي، تجاري، علمي، فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي و ساير جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي داشته است، به گونه اي كه كاركردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات را در قلمروهاي مختلف (نظير دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك، تبليغات و آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيك، قضاوت الكترونيك، كشاورزي الكترونيك و حتي اشتغال الكترونيكي) به خوبي مي توان مشاهده نمود. از همين رو قرن حاضر را قرن ارتباطات ناميده اند.