تفاوت میان نسخه‌های «حقوق ارتباطات»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (برچسب)
جز
{{بدون منبع}}
{{ویکی‌سازی}}
پیشرفت هاي خيره كننده تكنولوژي و فناوري هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي در نيم قرن اخير شرايطي را فراهم آورده كه منجر به ظهور نوع جديدي از جامعه انساني شده كه اصطلاحاً آن را جامعه اطلاعاتي مي نامند. ظهور جامعه اطلاعاتي تأثيرات مهمي در حوزه هاي مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي، تجاري، علمي، فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي و ساير جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي داشته است، به گونه اي كه كاركردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات را در قلمروهاي مختلف (نظير دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك، تبليغات و آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيك، قضاوت الكترونيك، كشاورزي الكترونيك و حتي اشتغال الكترونيكي) به خوبي مي توان مشاهده نمود. از همين رو قرن حاضر را قرن ارتباطات ناميده اند.
 
حقوق ارتباطات بررسی و مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.
 
 
==شاخه ها و قلمرو مطالعاتی حقوق ارتباطات:==
===حقوق ارتباطات جمعي===
أ .*حقوق مطبوعات؛
 
1.*حقوق ارتباطاتراديو جمعي:و تلويزيون؛
ت .*حقوق سينما.
أ .حقوق مطبوعات؛
ب .حقوق راديو و تلويزيون؛
ت .حقوق سينما.
 
2.===حقوق ارتباطات دور:===
أ .*حقوق پست؛
ب .*حقوق تلفن بيسيم و تلگراف؛
ت .*حقوق ماهواره هاي ارتباطي.
 
3.===حقوق ارتباطات رايانه اي:رايانه‏ای===
أ .*حقوق انفورماتيك؛
ب .*حقوق اينترنت؛
ت .*حقوق تله ماتيك.
 
4.===حقوق فناوري ارتباطات:===
أ .*حقوق ارتباطات دور
ب .*حقوق ارتباطات رايانه
 
===قلمرو مطالعاتي حقوق ارتباطات برمبناي شاخه هاي حقوقي===
 
1.*حقوق كيفري ارتباطات
2.*حقوق عمومي ارتباطات
3.*حقوق بين المللي ارتباطات
4.*حقوق خصوصي ارتباطات
{{حقوق-خرد}}
۱۹٬۳۴۷

ویرایش