مرکز تجارت جهانی (۱۹۷۳–۲۰۰۱): تفاوت میان نسخه‌ها

به نسخهٔ 33001309 از Luckie Luke برگردانده شد: باگ رباط درخواست کاربر:Luckie Luke گرامی به آخر مقاله درخواست حذف اضافه شده (توینکل)
برچسب: برگردانده‌شده
(به نسخهٔ 33001309 از Luckie Luke برگردانده شد: باگ رباط درخواست کاربر:Luckie Luke گرامی به آخر مقاله درخواست حذف اضافه شده (توینکل))
برچسب‌ها: خنثی‌سازی برگردانده‌شده
{{بلندترین ساختمان‌ها در نیویورک}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
{{حملات ۱۱ سپتامبر}}
 
{{نیویورک-خرد}}