تفاوت میان نسخه‌های «ترانه‌شناسی امیر تتلو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
| ۲ || هنوزم || تتلو و دژاوو بند || ۰۸:۴۱
|-
| ۳ || تردمیل || rowspan="14" | تتلو || ۰۵:۱۴
|-
| ۴ || نوازش۲ || تتلو || ۰۵:۴۲
|-
| ۵ || ننگ به نیرنگ تو || تتلو || ۰۵:۰۷
|-
| ۶ || دوباره لش || تتلو || ۰۵:۱۶
|-
| ۷ || هروقت که بودی || تتلو || ۰۷:۳۷
|-
| ۸ || می‌میری کس نگی؟ || تتلو || ۰۷:۰۰
|-
| ۹ || بگو کی؟ || تتلو || ۰۵:۵۴
|-
| ۱۰ || خار || تتلو || ۰۷:۰۶
|-
| ۱۱ || عجب || تتلو || ۰۸:۳۲
|-
| ۱۲ || دلم می‌خواد || تتلو || ۰۷:۰۷
|-
| ۱۳ || فرق دارم از دم با اینا || تتلو || ۰۸:۰۸
|-
| ۱۴ || تناسخ || تتلو || ۰۸:۰۸
|-
| ۱۵ || بی‌منم می‌شه || تتلو || ۰۸:۰۸
|-
| ۱۶ || کی فکرشو می‌کرد؟ || تتلو || ۰۶:۰۶
|}