تفاوت میان نسخه‌های «قتل‌های محفلی کرمان»

خنثی‌سازی ویژه:تفاوت/32297321/33090802 خلاف منبع
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(خنثی‌سازی ویژه:تفاوت/32297321/33090802 خلاف منبع)
برچسب: خنثی‌سازی
 
== مختومه کردن پرونده ==
پرونده قتل‌های محفلی که در سال ۸۱ در استان کرمان رخ داده بود با اعداماعلام چهاررضایت تنتمامی ازاولیای مجرماندم بسته شد.<ref>[http://www.ebtekarnews.com/?newsid=111937 پایان پرونده جنجالی قتل‌های محفلی کرمان پس از 16 سال]</ref>
 
== جستارهای وابسته ==