سید شریس: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
* ''[[مأموریت به مسکو]]''
* ''[[تنش (فیلم)|تنش]]'' (۱۹۴۹)
* ''[[سمبررو (فیلم)|سمبررو]]'' (۱۹۵۳)
* ''[[آواز در باران]]''
* ''[[دختر مهمانی (فیلم ۱۹۵۸)|دختر مهمانی]]'' (۱۹۵۸)