تفاوت میان نسخه‌های «بردار (ریاضیات و فیزیک)»

اصلاح مقاله
(افزودن مطلب علمی به مقاله)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه حذف منبع
(اصلاح مقاله)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
در صفحه مختصات دکارتی ، اگر عدد a در بردار (x,y) ضرب شود ، عدد مذکور در طول و عرض بردار ضرب میشود. برای محاسبه برآیند دو بردار (R) از دو روش زیر استفاده میشود :
 
مثلثی (به این روش، روش متوالی نیز میگویند)
متوازی الاضلاع
 
کاربر ناشناس