تفاوت میان نسخه‌های «پاد اقتدارگرایی»

ابرابزار
(ابرابزار)
{{نوارکناری آنارشیسم}}{{نوارکناری لیبرترینیسم}}{{سوسیالیسم لیبرترین}}
 
'''پاد اقتدارگرایی'''، مخالفت با [[اقتدارگرایی]] که به عنوان "«شکلی از سازمان اجتماعی با ویژگی تسلیم در برابر اقتدار" »، <ref>{{Cite web|title=authoritarianism|last=Roget’s II: The New Thesaurus|url=http://www.bartleby.com/62/15/A0111500.html|publisher=[[Houghton Mifflin]] Company|year=1995|accessdate=2008-06-25|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080624085209/http://www.bartleby.com/62/15/A0111500.html|archivedate=24 June 2008}}</ref> و "هواداری از اطاعت کامل و تسلیم در برابر اقتدار در مقابل [[فردگرایی|آزادی فردی]] " <ref>[http://dictionary.reference.com/browse/anti-authoritarian "anti-authoritarian" at dictionary.com]</ref> و حکومت اقتدارگرا است، تعریف می شودمی‌شود. <ref>[http://www.thefreedictionary.com/antiauthoritarian "antiauthoritarian" at The Free Dictionary]</ref> پاد اقتدارگرایی بیشتر به [[برابری در برابر قانون|برابری کامل در برابر قانون]] و [[آزادی مدنی|آزادی هایآزادی‌های مدنی]] نیرومند باور دارد. گاهی این واژه به جای [[آنارشیسم]] ، که انگارگانی (ایدئولوژی) در مخالفت اقتدار یا [[سازمان سلسله‌مراتبی|سازمان‌ها و ساز و کارهای زنجیره‌ای]] در روابط انسانی مانند سازمان‌های دولتی است، مورد استفاده قرار می گیرد می‌گیرد. <ref>"Anarchists do reject the state, as we will see. But to claim that this central aspect of anarchism is definitive is to sell anarchism short."[https://books.google.com/books?id=kkj5i3CeGbQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false ''Anarchism and Authority: A Philosophical Introduction to Classical Anarchism'' by Paul McLaughlin. AshGate. 2007. pg. 28]</ref> <ref name="iaf-ifa.org">{{Cite web|url=http://www.iaf-ifa.org/principles/english.html|title=IAF principles|publisher=[[International of Anarchist Federations]]|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120105095946/http://www.iaf-ifa.org/principles/english.html|archivedate=5 January 2012|quote=The IAF - IFA fights for : the abolition of all forms of authority whether economical, political, social, religious, cultural or sexual.}}</ref> <ref>"Authority is defined in terms of the right to exercise social control (as explored in the "sociology of power") and the correlative duty to obey (as explored in the "philosophy of practical reason"). Anarchism is distinguished, philosophically, by its scepticism towards such moral relations-by its questioning of the claims made for such normative power- and, practically, by its challenge to those "authoritative" powers which cannot justify their claims and which are therefore deemed illegitimate or without moral foundation."[https://books.google.com/books?id=kkj5i3CeGbQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false ''Anarchism and Authority: A Philosophical Introduction to Classical Anarchism'' by Paul McLaughlin. AshGate. 2007. pg. 1]</ref> <ref>"Anarchism, then, really stands for the liberation of the human mind from the dominion of religion; the liberation of the human body from the dominion of property; liberation from the shackles and restraint of government. Anarchism stands for a social order based on the free grouping of individuals for the purpose of producing real social wealth; an order that will guarantee to every human being free access to the earth and full enjoyment of the necessities of life, according to individual desires, tastes, and inclinations." [[Emma Goldman]]. "What it Really Stands for Anarchy" in ''[[Anarchism and Other Essays]]''.</ref> <ref name="Ward 1966">{{Cite web|url=http://www.panarchy.org/ward/organization.1966.html|last=Ward|first=Colin|year=1966|title=Anarchism as a Theory of Organization|accessdate=1 March 2010|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100325081119/http://www.panarchy.org/ward/organization.1966.html|archivedate=25 March 2010<!--Added by DASHBot-->}}</ref> <ref>Anarchist historian [[George Woodcock]] report of [[Mikhail Bakunin]]'s anti-authoritarianism and shows opposition to both state and non-state forms of authority as follows: "All anarchists deny authority; many of them fight against it." (pg. 9)&nbsp;... Bakunin did not convert the League's central committee to his full program, but he did persuade them to accept a remarkably radical recommendation to the Berne Congress of September 1868, demanding economic equality and implicitly attacking authority in both Church and State."</ref>
 
== دیدگاه‌ها و روش ==
[[اندیشه آزاد|آزاداندیشی]] یک [[فلسفه|دیدگاه فلسفی]] است که باور دارد که دیدگاه‌ها باید بر پایه [[منطق]] ، [[عقل]] و [[تجربه‌گرایی|تجربه گرایی]] ، و نه [[اقتدار]] ، [[سنت]] یا دیگر [[جزم‌اندیشی|جزم‌اندیشی‌ها]]‌ها شکل بگیرد . <ref name="merriam-webster.com">{{Cite web|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/freethinker|title=Freethinker - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary|publisher=Merriam-webster.com|date=2012-08-31|accessdate=2014-01-12}}</ref> <ref>{{Cite web|url=http://dictionary.reference.com/browse/free+thought|title=Free thought &#124; Define Free thought at Dictionary.com|publisher=Dictionary.reference.com|accessdate=2014-01-12}}</ref> <ref>{{Cite web|url=http://www.iheu.org/glossary/12#letterf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130117115830/http://www.iheu.org/glossary/12#letterf|archivedate=January 17, 2013|title=Glossary: freethought|website=International Humanist and Ethical Union}}</ref> کاربرد شناختی این نگاه، "«آزاداندیشی"» نامیده شده و کسانی که به این شکل می‌اندیشند "«آزاداندیش"» نامیده می‌شوند. <ref name="merriam-webster.com" /> <ref>{{Cite web|url=http://www.ffrf.org/nontracts/freethinker.php|title=Nontracts - FFRF Publications|publisher=Archive.is|accessdate=2014-01-12|archiveurl=https://archive.is/20120804135530/http://www.ffrf.org/nontracts/freethinker.php|archivedate=2012-08-04}}</ref>
 
[[توسل به مرجعیت|دستاویزی به اقتدار]] ( [[لاتین]] : ''argumentum ab auctoritate'' ) یک شکل رایج از استدلال است که در صورت سوء استفاده باعث [[مغالطه ساختاری]] می‌شود. در استدلال غیر رسمی ،غیررسمی، دستاویزی به اقتدار شکلی از استدلال است که هدفش مقایسه آماری است. دستاویزی به اقتدار به شکل زیر کار می‌کند:
 
: الف یک مرجع در یک موضوع خاص است
: الف بیانیه ای در مورد آن موضوع می دهدمی‌دهد
: بنابراین الف درست است
 
== هنگامه ==
پس از [[جنگ جهانی دوم]] ، احساسات نیرومند پاداقتدارگرایی بر پایه تجربه [[ضدفاشیسم|پادفاشیسم]] در اروپا وجود داشت. این احساس به ایستادگی نیرومند در برابر [[اروپای تحت اشغال آلمان نازی|اشغال]] و ترس هایترس‌های ناشی از گسترش [[ابرقدرت|ابرقدرت ها]]‌ها نسبت داده می‌شد . استبداد‌ستیزیاستبدادستیزی همچنین بخشی از [[پادفرهنگ|جنبش هایجنبش‌های پاد فرهنگی]] و [[بوهمین|بوهمی]] نیز بوده استبوده‌است. در دهه 1950 ،۱۹۵۰، [[نسل بیت]] از نگاه سیاسی تندرو بود و تا اندازه‌ای نگرش هاینگرش‌های پاداستبدادی آنها توسط کنش‌گران در دهه 1960۱۹۶۰ استفاده می‌شد. <ref>{{Cite web|url=https://www.pbs.org/wnet/americannovel/timeline/beatgeneration.html|website=The American Novel|publisher=[[Public Broadcasting Service|PBS]]|title=Mid-1950s-1960s Beat Generation|first=Stephen|last=Matterson|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070707044219/https://www.pbs.org/wnet/americannovel/timeline/beatgeneration.html|archivedate=7 July 2007}}</ref> هیپی هاهیپی‌ها و [[پادفرهنگ دهه ۱۹۶۰|جنبش هایجنبش‌های بزرگتر پادفرهنگی]] دهه 1960۱۹۶۰ شیوه زندگی و کنشگری را در پیش گرفتند که در یک نگاه آرمان‌گرا از ابزارهای ضد اقتداری [[پرهیز از خشونت|بدون خشونت]] بهره می‌برد. نگرش به این جنبش اینچنین بود: "هیپی‌ها با همه ساختارهای قدرت زنجیره‌ای سرکوب گرایانه مخالف بودند چراکه این سازمان‌ها با اهداف هیپی‌ها که صلح ،صلح، عشق و آزادی است مخالف هستند. هیپی هاهیپی‌ها باورهای خود را به دیگران زور نمی کنندنمی‌کنند. بلکه آنها به دنبال دگرگونی جهان از طریق خِرد و نشان دادن زندگی خود هستند. "<ref name="Stonepolitics">{{Cite web|last=Stone|first=Skip|date=1999|url=http://www.hipplanet.com/books/atoz/way.htm|website=Hippies from A to Z|title=The Way of the Hippy}}</ref> در دهه ۱۹۷۰، پاداقتدارگرایی با [[خرده‌فرهنگ پانک|خرده فرهنگ پانک]] همراه شد.
 
== جستارهای وابسته ==
<ref name="Stonepolitics">{{Cite web|last=Stone|first=Skip|date=1999|url=http://www.hipplanet.com/books/atoz/way.htm|website=Hippies from A to Z|title=The Way of the Hippy}}</ref> در دهه 1970 ، پاداقتدارگرایی با [[خرده‌فرهنگ پانک|خرده فرهنگ پانک]] همراه شد.
 
== همچنین ببینید ==
* [[آنارشیسم]]
* [[هم‌نوایی]]
* [[آزادی خواهی مدنی|آزادی‌خواهی مدنی]]
* [[فاشیست (توهین)]]
* [[آزادی بیان]]
* [[فردگرایی]]
* [[لیبرتاریسم|آزادی خواهیآزادی‌خواهی]]
* [[سوسیالیسم لیبرترین|سوسیالیسم آزادیخواه]]
 
== منابع ==
{{پانویس}} 
[[رده:اقتدار]]
[[رده:اقتدارگرایی]]
[[رده:جنبش‌های سیاسی]]
[[رده:نظریه آنارشی]]
[[رده:نظریه‌های سیاسی]]
[[رده:جنبش‌های سیاسی]]
[[رده:اقتدارگرایی]]