تفاوت میان نسخه‌های «بنیاد سیویلیتاس»

 
شورای روابط بین‌الملل پروژه همسایگان دربارهٔ یکدیگر با حمایت [[نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای توسعه بین‌المللی|USAID]]، بنیاد مشارکت اوراسیا و بنیاد [[بنیاد هرانت دینک|هرنت دینک]] را سازماندهی کرد. در این پروژه ترجمه مقالاتی از [[زبان ترکی استانبولی|مطبوعات ترک]] و ارمنستان ارائه شد. مقالات ترکی دربارهٔ ارمنستان و [[مردم ارمنی|ارمنیان]] به زبان ارمنی ترجمه و در اختیار نشریات ارمنی قرار گرفت، در حالی که مقالات ارمنی دربارهٔ [[ترکیه]] و [[ترک‌های آناتولی|مردم ترکیه]] به زبان ترکی ترجمه و در اختیار نشریات ترکی قرار گرفت. همه مقالات نیز به نفع جامعه بین‌المللی به انگلیسی ترجمه شد. ترجمه‌های مختلف در وب سایت پروژه که اکنون از بین رفته‌است، بایگانی شد.<ref>{{Cite web|title=NEIGHBORS ABOUT EACH OTHER|url=http://www.caucasusneighbors.com/|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110911224157/http://www.caucasusneighbors.com/|archivedate=11 September 2011|website=Neighbors About Each Other}}</ref>
 
== دموکراسی و توسعه ==
ابتکار دموکراسی و توسعه بنیاد سیویلیتاس از دموکراتیزاسیون در ارمنستان حمایت و آن را ترویج می کند. در حال حاضر این طرح بر پروژه های [[توسعه روستایی|توسعه]] و [[آموزش]] روستایی متمرکز است.<ref name=":52">{{Cite web|title=WHO WE ARE|url=http://civilitasfoundation.org/v3/who-we-are/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref name=":62">{{Cite web|date=11 January 2009|title=Mission|url=http://civilitasfoundation.org/v3/archive/mission/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref name=":3">{{Cite web|date=13 September 2008|title=Economic Facilitation|url=http://civilitasfoundation.org/v3/democracy-and-development/economic-support-to-dairy-farmers/economic-facilitation/|accessdate=2021-03-25|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref>{{Cite web|title=Democracy and Development|url=http://civilitasfoundation.org/v3/democracy-and-development/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref>{{Cite book}}</ref> {{به‌روز|date=March 2021}}
 
== منابع ==