تفاوت میان نسخه‌های «بنیاد سیویلیتاس»

←‏دموکراسی و توسعه: محتوا و ارجاع
(←‏دموکراسی و توسعه: محتوا و ارجاع)
== دموکراسی و توسعه ==
ابتکار دموکراسی و توسعه بنیاد سیویلیتاس از دموکراتیزاسیون در ارمنستان حمایت و آن را ترویج می کند. در حال حاضر این طرح بر پروژه های [[توسعه روستایی|توسعه]] و [[آموزش]] روستایی متمرکز است.<ref name=":52">{{Cite web|title=WHO WE ARE|url=http://civilitasfoundation.org/v3/who-we-are/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref name=":62">{{Cite web|date=11 January 2009|title=Mission|url=http://civilitasfoundation.org/v3/archive/mission/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref name=":3">{{Cite web|date=13 September 2008|title=Economic Facilitation|url=http://civilitasfoundation.org/v3/democracy-and-development/economic-support-to-dairy-farmers/economic-facilitation/|accessdate=2021-03-25|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref>{{Cite web|title=Democracy and Development|url=http://civilitasfoundation.org/v3/democracy-and-development/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> <ref>{{Cite book}}</ref> {{به‌روز|date=March 2021}}
 
== برنامه تسهیل اقتصاد روستایی ==
بنیاد سیویلیتاس پروژه‌هایی را آغاز، اجرا و پشتیبانی می‌کند که به توسعه پایدار، همه جانبه و کمک‌کننده حتی در [[روستا|روستاهای]] ارمنستان است.ا ین طرح‌ها روستاییان را قادر می سازد تا در [[منطقه مرزی|مناطق مرزی]] ارمنستان زندگی متکی به خود و با عزت داشته باشند.<ref>{{Cite web|date=18 October 2008|title=Swiss Agency for Development and Cooperation at Civilitas|url=http://civilitasfoundation.org/v3/archive/swiss-agency-for-development-and-cooperation-at-civilitas/|accessdate=2021-03-26|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref> از تعهدات کوچک اجتماعی و [[اقتصاد|اقتصادی]] گرفته تا [[زیرساخت|پروژه های زیربنایی]] بزرگتر، بنیاد با اهداکنندگان و مجریان همکاری می کند تا رویکردی جامع و جامع را تضمین کند.<ref name=":32">{{Cite web|date=13 September 2008|title=Economic Facilitation|url=http://civilitasfoundation.org/v3/democracy-and-development/economic-support-to-dairy-farmers/economic-facilitation/|accessdate=2021-03-25|website=Civilitas Foundation|language=en-US}}</ref>
 
== منابع ==