تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

*{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی۱=بشری |نام۱=جواد |عنوان=اشعاری نویافته از جهان ملک خاتون شاعر سده هشتم هجری |ژورنال=پیام بهارستان | پیوند =http://ensani.ir/fa/article/download/94525 |تاریخ=بهار ۱۳۸۸ |شماره=۳ |صفحات=۷۴۰ - ۷۶۶}}
*{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی۱=اشرف زاده |نام۱=رضا |عنوان=بزم شاعرانه شیراز و حافظ شیرازی|ژورنال=ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) | پیوند =http://ensani.ir/fa/article/64917/%D8%A8%D8%B2%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C |تاریخ= ۱۳۸۶ |شماره=۱۳|صفحات=۲۰-۳۶}}
*{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی۱=نجاریان |نام۱=محمدرضا |عنوان=سبک شعري غزلهاي جهان ملك خاتون|ژورنال=سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) | پیوند https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=166619 |تاریخ= تابستان ۱۳۹۱ |شماره=۱۶|صفحات=۴۴۵-۴۵۹}}
{{چپ‌چین}}