زیرساخت‌های عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
'''زیرساخت هایزیرساخت‌های عمومی''' [[زیرساخت|زیرساخت هاییزیرساخت‌هایی]] هستند که تحت مالکیت یا در دسترس برای استفاده [[عموم|عمومی]] (ارائه شده توسط [[حکومت|دولت]] ) می باشندمی‌باشند. از لحاظ سیاستگذاری ،سیاستگذاری، تأمین مالی ،مالی، اهداف و غیره از زیرساخت هایزیرساخت‌های عمومی یا خصوصی قابل تشخیص می باشندمی‌باشند.
 
زیرساخت هایزیرساخت‌های عمومی یک اصطلاح کلی است که اغلب به طوربه‌طور خاص دارای عناوین زیر است:
 
* [[ترابری|زیرساخت حمل و نقل]] - وسایل نقلیه ،نقلیه، جاده ای ، ریلیای، ،ریلی، کابلی و بودجه حمل و نقل
'''زیرساخت های عمومی''' [[زیرساخت|زیرساخت هایی]] هستند که تحت مالکیت یا در دسترس برای استفاده [[عموم|عمومی]] (ارائه شده توسط [[حکومت|دولت]] ) می باشند. از لحاظ سیاستگذاری ، تأمین مالی ، اهداف و غیره از زیرساخت های عمومی یا خصوصی قابل تشخیص می باشند.
 
زیرساخت های عمومی یک اصطلاح کلی است که اغلب به طور خاص دارای عناوین زیر است:
 
* [[ترابری|زیرساخت حمل و نقل]] - وسایل نقلیه ، جاده ای ، ریلی ، کابلی و بودجه حمل و نقل
** [[مراقبت پرواز|زیرساخت هواپیمایی]] - فناوری کنترل ترافیک هوایی در هواپیمایی
** [[ترابری ریلی|حمل و نقل ریلی]] - ردیابیردیابی، ، سیگنال ها ،سیگنال‌ها، الکتریکی سازی ریل هاریل‌ها
** [[ترابری جاده‌ای|حمل و نقل]] جاده ای - جادهجاده‌ها، هاپل‌ها، ، پل ها ، تونل هاتونل‌ها
* [[زیرساخت بحرانی|زیرساخت هایزیرساخت‌های حیاتی]] - دارایی هایدارایی‌های مورد نیاز برای حفظ زندگی انسان
* [[توسعه انرژی|زیرساخت هایزیرساخت‌های انرژی]] - انتقال و ذخیره سازی سوختذخیره‌سازی هایسوخت‌های فسیلی و منابع تجدیدپذیر
* [[مواد زائد خطرناک|زباله هایزباله‌های خطرناک]] - خصوصیات ، دفعخصوصیات، ،دفع، مدیریت پسماندهای خطرناک
* [[کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات|زیرساخت اطلاعات و ارتباطات]] - سیستم هایسیستم‌های ذخیره و توزیع اطلاعات
* [[سرمایه عمومی]] - دارایی هایدارایی‌های متعلق به دولت
* [[فواید عامه|کارهای عمومی]] - زیرساختزیرساخت‌های های شهرداری ،شهرداری، عملکردها و آژانس هایآژانس‌های نگهداری
* زباله هایزباله‌های جامد - تولید ، جمع آوریتولید، ،جمع‌آوری، مدیریت زباله / زباله
* زیرساخت هایزیرساخت‌های پایدار شهری - فناوری ، معماریفناوری، ،معماری، سیاست زندگی پایدار
* [[شبکه تأمین آب|زیرساخت هایزیرساخت‌های آب]] - توزیع و نگهداری تأمین آب
* [[فاضلاب|زیرساخت فاضلاب]] - دفع و تصفیه فاضلاب
* [[زیرساخت|زیر ساخت]]
 
== برای مطالعه بیشتر ==
 
* [[:رده:ساختمان‌های دولتی|لیست ساختمانهای دولتی]]
[[رده:زیرساخت]]
[[رده:سپهر عمومی]]
[[رده:صفحه‌هایی که از فهرست تاشو با هر دو ویژگی پس‌زمینه و تراز متن در سبک عنوان استفاده می‌کنند]]
[[رده:سپهر عمومی]]