تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:هيربد فودازى٢/صفحه تمرین ۲»

بدون خلاصه ویرایش
(مرتب‌سازی فهرست‌های گلوله‌ای با ابزار مرتب‌سازی فهرست)
برچسب‌ها: واگردانی دستی ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
* {{cite journal|doi=10.1080/10407782.2017.1372670 |first1=Ahmed T. |last1=Al-Sammarraie |first2=Kambiz |last2=Vafai |date=2017 |title=Heat transfer augmentation through convergence angles in a pipe |journal=Numerical Heat Transfer, Part A: Applications |volume=72 |issue=3 |page=197−214|s2cid=125509773}}
* {{citation
| last = Alexandrov | first = Victor
| arxiv = 0901.2989
| doi = 10.1007/s00022-011-0061-7
| issue = 1–2
| journal = Journal of Geometry
| mr = 2823098
| title = The Dehn invariants of the Bricard octahedra
| volume = 99
| year = 2010}}.
* {{cite book | author= Anthony Pugh | year= 1976 | title= Polyhedra: A visual approach | publisher= University of California Press Berkeley | location= California | isbn= 0-520-03056-7}} Chapter 4: Duals of the Archimedean polyhedra, prisma and antiprisms
* {{citation
| last1 = Bokowski | first1 = J.
| last2 = Guedes de Oliveira | first2 = A.
| doi = 10.1007/s004540010027
| issue = 2–3
| journal = [[Discrete and Computational Geometry]]
| mr = 1756651
| pages = 197–208
| title = On the generation of oriented matroids
| volume = 24
| year = 2000| doi-access = free
}}.
* {{citation
| last1 = Bruns | first1 = Winfried
| last2 = Gubeladze | first2 = Joseph
| contribution = Definition 1.1
| contribution-url = https://books.google.com/books?id=pbgg1pFxW8YC&pg=PA5
| doi = 10.1007/b105283
| isbn = 978-0-387-76355-2
| mr = 2508056
| page = 5
| publisher = Springer | location = Dordrecht
| series = Springer Monographs in Mathematics
| title = Polytopes, Rings, and ''K''-theory
| year = 2009| citeseerx = 10.1.1.693.2630
}}.
* {{citation
| last1 = Burgiel | first1 = H.
| last2 = Stanton | first2 = D.
| doi = 10.1007/s004540010030
| issue = 2–3
| journal = [[Discrete and Computational Geometry]]
| mr = 1758047
| pages = 241–255
| title = Realizations of regular abstract polyhedra of types {3,6} and {6,3}
| volume = 24
| year = 2000| doi-access = free
}}
* {{cite book|contribution=Regular and semiregular polyhedra|first=H. S. M.|last=Coxeter|author-link= Harold Scott MacDonald Coxeter|title=Shaping Space: Exploring Polyhedra in Nature, Art, and the Geomtrical Imagination|url=https://archive.org/details/shapingspaceexpl00sene|edition=2nd|editor-first=Marjorie|editor-last=Senechal|editor-link=Marjorie Senechal|publisher=Springer|year=2013}}
* {{cite book |editor-first=H. S. M. |editor-last= Coxeter |editor2-first=Patrick |editor2-last=DuVal |editor3-first=H.T. |editor3-last=Flather |editor4-first=J.F. |editor4-last=Petrie |title=''The Fifty-nine Icosahedra'' |publisher=University of Toronto studies, mathematical series 6: 1–26 |year=1938 |isbn=978-1-899618-32-3}}
** Third edition (1999) Tarquin {{ISBN|978-1-899618-32-3}} {{mr|id=676126}}
* {{cite book | last=Coxeter | first=H.S.M. | title=Regular Polytopes | publisher=Dover Publications | series=Dover books on advanced mathematics | year=1973 | isbn=978-0-486-61480-9 | url=https://books.google.com/books?id=iWvXsVInpgMC | ref=harv | access-date=2018-11-25 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iD18fl4?url=https://books.google.com/books?id=iWvXsVInpgMC | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{Cite journal | last1=Coxeter | first1=Harold Scott MacDonald | author1-link=Harold Scott MacDonald Coxeter | last2=Longuet-Higgins | first2=M. S. | author-link2=Michael S. Longuet-Higgins | last3=Miller | first3=J. C. P. | author-link3=J. C. P. Miller| title=Uniform polyhedra | jstor=91532 | mr=0062446 | year=1954 | journal=[[Philosophical Transactions of the Royal Society A]]| issn=0080-4614 | volume=246 |issue=916| doi=10.1098/rsta.1954.0003 |url=http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/roypta/246/916/401.full.pdf}}
* {{Cite book |first=Harriet |last=Crawford|title=Sumer and the Sumerians|publisher= Cambridge University Press|location=New York|year= 1993|isbn= 0-521-38850-3}}
* {{cite book | last=Cromwell | first=P.R. | title=Polyhedra | publisher=Cambridge University Press | year=1999 | isbn=978-0-521-66405-9 | url=https://books.google.com/books?id=OJowej1QWpoC | ref=harv | access-date=2018-10-22 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iCwK5i4?url=https://books.google.com/books?id=OJowej1QWpoC | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{citation
| last = Cromwell | first = Peter R.
| isbn = 978-0-521-55432-9
| location = Cambridge
| mr = 1458063
| publisher = Cambridge University Press
| title = Polyhedra | title-link = Polyhedra (book)
| year = 1997}}.
* {{cite book | last=Cundy | first=H. Martyn | title=Mathematical models| publisher=Clarendon Press | year=1961 | isbn=0124167}}
* {{citation
| last1 = Cundy | first1 = H. Martyn | author1-link = Martyn Cundy
| last2 = Rollett | first2 = A.P.
| edition = 2nd
| location = Oxford
| mr = 0124167
| publisher = Clarendon Press
| title = Mathematical models
| title-link = Mathematical Models (Cundy and Rollett)
| year = 1961
}}
* {{citation|title=Computational Geometry: Algorithms and Applications|last1=de Berg|first1=M.|author1-link= Mark de Berg |last2=van Kreveld|first2=M.|author2-link= Marc van Kreveld |last3=Overmars|first3=M.|author3-link=Mark Overmars|last4=Schwarzkopf|first4=O.|author4-link=Otfried Cheong|edition=2nd|publisher=Springer|year=2000}}
* {{cite web|last=Eppstein|first=David|title=Twenty Proofs of Euler's Formula: V-E+F=2|url=http://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/euler/|access-date=3 June 2013}}
* {{citation
| last1 = F. Kern | first1 = William
| last2 = R Bland | first2 = James.
| title = Solid Mensuration with proofs
| year = 1938
}}
* {{citation
| last = Field | first =J.
| title = Rediscovering the Archimedean Polyhedra: Piero della Francesca, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Daniele Barbaro, and Johannes Kepler
| journal = Archive for History of Exact Sciences
| volume = 50
| year = 1997
}}.
* {{cite book | last=French | first=K.L. | title=The Hidden Geometry of Life: The Science and Spirituality of Nature | publisher=Watkins Media Limited | series=Gateway series | year=2014 | isbn=978-1-78028-845-1 | url=https://books.google.com/books?id=ixPLCQAAQBAJ&pg=PA96 | ref=harv | access-date=2018-11-12 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iD3hZUt?url=https://books.google.com/books?id=ixPLCQAAQBAJ | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{citation
| last1 = Gaĭfullin | first1 = A. A.
| last2 = Ignashchenko | first2 = L. S.
| doi = 10.1134/S0371968518030068
| isbn = 5-7846-0147-4
| issue = Topologiya i Fizika
| journal = Trudy Matematicheskogo Instituta Imeni V. A. Steklova
| mr = 3894642
| pages = 143–160
| title = Dehn invariant and scissors congruence of flexible polyhedra
| volume = 302
| year = 2018}}.
* {{cite book | last=Gardner | first=Martin | chapter=Chapter 1: The Five Platonic Solids| title=The 2nd Scientific American book of mathematical puzzles & diversions | url=https://archive.org/details/2ndscientificame00gard | publisher=University of Chicago Press | publication-place=Chicago | year=1987 | isbn=0-226-28253-8 | oclc=15550017 | ref=harv}}
* {{citation|last=Ghomi|first=Mohammad|date=2018-01-01|title=Dürer's Unfolding Problem for Convex Polyhedra|journal=Notices of the American Mathematical Society|volume=65|issue=1|pages=25–27|doi=10.1090/noti1609|doi-access=free}}
* {{cite journal | title=A class of multi-symmetric polyhedra | first=Michael | last=Goldberg | journal= [[Tohoku Mathematical Journal]] | year=1937 |url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/tmj1911/43/0/43_0_104/_article}}
* {{citation |last=Goldman |first=Ronald N.|author-link=Ron Goldman (mathematician) |editor-last=Arvo |editor-first=James |title=Graphic Gems Package: Graphics Gems II |publisher=Academic Press |year=1991 |pages=170–171 |chapter=Chapter IV.1: Area of planar polygons and volume of polyhedra}}
* {{citation
| last1 = Grünbaum
| first1 = B.
| author1-link = Branko Grünbaum
| last2 = Shephard
| first2 = G.C.
| author2-link = Geoffrey Colin Shephard
| doi = 10.1112/blms/1.3.257
| journal = [[Bulletin of the London Mathematical Society]]
| mr = 0250188
| pages = 257–300
| title = Convex polytopes
| url = http://www.wias-berlin.de/people/si/course/files/convex_polytopes-survey-Gruenbaum.pdf
| volume = 1
| issue = 3
| year = 1969
| access-date = 2017-02-21
| archive-url = https://web.archive.org/web/20170222114014/http://www.wias-berlin.de/people/si/course/files/convex_polytopes-survey-Gruenbaum.pdf
| archive-date = 2017-02-22
| url-status = dead
}}
* {{citation
| last = Grünbaum | first = Branko | author-link = Branko Grünbaum
| editor1-last = Bisztriczky | editor1-first = Tibor
| editor2-last = Schneider | editor2-first = Peter McMullen;Rolf
| editor3-last = Weiss | editor3-first = A.
| contribution = Polyhedra with hollow faces
| doi = 10.1007/978-94-011-0924-6_3
| isbn = 978-94-010-4398-4
| location = Dordrecht
| mr = 1322057
| pages = 43–70
| publisher = Kluwer Acad. Publ.
| title = Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Polytopes: Abstract, Convex and Computational
| year = 1994}}.
* {{citation
| last = Grünbaum
| first = Branko
| journal = Geombinatorics 4
| title = Uniform tilings of 3-space
| year = 1994
| pages = 49 - 56
}}.
* {{citation
| last = Grünbaum | first = Branko | author-link = Branko Grünbaum
| contribution = Acoptic polyhedra
| doi = 10.1090/conm/223/03137
| mr = 1661382
| pages = 163–199
| publisher = American Mathematical Society | location = Providence, Rhode Island
| series = Contemporary Mathematics
| title = Advances in discrete and computational geometry (South Hadley, MA, 1996)
| url = https://sites.math.washington.edu/~grunbaum/BG225.Acoptic%20polyhedra.pdf
| volume = 223
| year = 1999| isbn = 978-0-8218-0674-6
}}
* {{citation
| last = Grünbaum | first = Branko | author-link = Branko Grünbaum
| editor1-last = Aronov | editor1-first = Boris | editor1-link = Boris Aronov
| editor2-last = Basu | editor2-first = Saugata
| editor3-last = Pach | editor3-first = János | editor3-link = János Pach
| editor4-last = Sharir | editor4-first = Micha | editor4-link = Micha Sharir
| contribution = Are your polyhedra the same as my polyhedra?
| contribution-url = http://www.math.washington.edu/~grunbaum/Your%20polyhedra-my%20polyhedra.pdf
| doi = 10.1007/978-3-642-55566-4_21
| mr = 2038487
| pages = 461–488
| publisher = Springer|location= Berlin
| series = Algorithms and Combinatorics
| title = Discrete and Computational Geometry: The Goodman–Pollack Festschrift
| volume = 25
| year = 2003| isbn = 978-3-642-62442-1 | citeseerx = 10.1.1.102.755 }}.
* {{citation
| last = Grünbaum | first = Branko | author-link = Branko Grünbaum
| doi = 10.1007/978-1-4613-0019-9
| edition = 2nd
| isbn = 978-0-387-00424-2
| location = New York
| mr = 1976856
| page = 26
| publisher = Springer-Verlag
| ref = Grünbaum-Convex-Polytopes<!-- Don't interfere with harv links to the other Grünbaum 2003 reference -->
| series = Graduate Texts in Mathematics
| title = Convex Polytopes
| title-link = Convex Polytopes
| volume = 221
| year = 2003}}.
*{{citation
| last = Grünbaum | first = Branko
| doi = 10.4171/EM/120
| issue = 3
| journal = Elemente der Mathematik
| mr = 2520469
| pages = 89–101
| title = An enduring error
| volume = 64
| year = 2009| doi-access = free
}}. Reprinted in {{citation|title=The Best Writing on Mathematics 2010|editor-first=Mircea|editor-last=Pitici|publisher=Princeton University Press|year=2011|pages=18–31}}.
* {{cite book | last=Haeckel | first=E. | title=Art Forms in Nature | publisher=Dover Publications | series=Dover Pictorial Archive | year=2012 | isbn=978-0-486-15532-6 | url=https://books.google.com/books?id=E1nCAgAAQBAJ | ref=harv | access-date=2018-11-12 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iD9CaTh?url=https://books.google.com/books?id=E1nCAgAAQBAJ | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{citation
| last1 = Harris | first1 = J. W.
| last2 = Stocker | first2 = H.
| isbn = 978-0-387-94746-4
| location = New York
|publisher = Springer
| title = "Wedge". §4.5.2 in ''Handbook of Mathematics and Computational Science''}}.
* {{SpringerEOM|first=M.|last=Hazewinkel|title=Dehn invariant|id=Dehn_invariant&oldid=35803}}
* {{cite book | last=Henle | first=M. | title=A Combinatorial Introduction to Topology | publisher=Dover | series=Dover Books on Mathematics Series | year=1994 | isbn=978-0-486-67966-2 | url=https://books.google.com/books?id=S0RJYkBxowEC&pg=PA9 | ref=harv | access-date=2018-10-22 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iD9tMla?url=https://books.google.com/books?id=S0RJYkBxowEC | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{citation
| last = Hopf | first = Henning
| title = Classics in Hydrocarbon Chemistry
| publisher = Wiley VCH
| year = 2000
}}.
* {{citation
| last=Hopkins | first=Brian
|title= Resources for Teaching Discrete Mathematics: Classroom Projects, History, modules, and articles}}
* {{cite journal | last=Johnson | first=Norman W. | author-link=Norman Johnson (mathematician) | title=Convex Solids with Regular Faces | journal=Canadian Journal of Mathematics | volume=18 | year=1966 | zbl=0132.14603 | issn=0008-414X | doi=10.4153/cjm-1966-021-8}}
* {{cite book|title=Nanostructured materials for solar energy conversion|editor=Sōga, Tetsuo |chapter=Fullerene Thin Films as Photovoltaic Material|author=Katz, E. A.|year=2006 |isbn=978-0-444-52844-5|publisher=Elsevier|pages= 361–443|chapter-url=https://books.google.com/books?id=GmQR1tuk5IgC&pg=PA361|ref=Katz}}
* {{cite book|title=Nanostructured materials for solar energy conversion|editor=Sōga, Tetsuo |chapter=Fullerene Thin Films as Photovoltaic Material|author=Katz, E. A.|year=2006 |isbn=978-0-444-52844-5|publisher=Elsevier|pages= 361–443|chapter-url=https://books.google.com/books?id=GmQR1tuk5IgC&pg=PA361|ref=Katz}}
* {{cite book | last=Kotrč | first=Ronald F. | title=THE DODECAHEDRON IN PLATO'S "TIMAEUS" | publisher=J.D. Sauerländers Verlag | journal=Rheinisches Museum für Philologie | year=1981 | 7= | url=https://www.jstor.org/stable/41245051?seq=1#page_scan_tab_contents | ref=harv | access-date=2018-10-22 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iD9cVWk?url=https://www.jstor.org/stable/41245051?seq=1#page_scan_tab_contents | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{Cite journal |title=The Topology and Combinatorics of Soccer Balls |first1=Dieter |author1-link=Dieter Kotschick |last1=Kotschick |journal=American Scientist |year=2006 |volume=94 |issue=4 |doi=10.1511/2006.60.350}}
* {{Citation
| last=Lakatos
| first=Imre.
| author-link=Imre Lakatos
| title=Proofs and Refutations
| publisher=[[Cambridge Technology Press]]
| year=1976}}
* {{cite book | last=Lewars | first=Errol G. | title=Modeling Marvels | publisher=Springer Netherlands | publication-place=Dordrecht | year=2008 | isbn=978-1-4020-6972-7 | doi=10.1007/978-1-4020-6973-4 | ref=harv}}
* {{cite book | last=MacLean | first=K.J.M. | title=A Geometric Analysis of the Platonic Solids and Other Semi-Regular Polyhedra | publisher=Loving Healing Press | series=Geometric explorations series | year=2007 | isbn=978-1-932690-99-6 | url=https://books.google.com/books?id=vINuAwAAQBAJ | ref=harv | access-date=2018-11-10 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iCuWAgX?url=https://books.google.com/books?id=vINuAwAAQBAJ | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=nNVsHwAACAAJ |author=Mark Lehner |title= The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries |publisher=Thames & Hudson|isbn=978-0-500-28547-3|date=2008}}
* {{SpringerEOM|title=Polyhedron, abstract|id=Polyhedron,_abstract&oldid=25452|first=S.V.|last=Matveev}}
* {{SpringerEOM|title=Polyhedron, abstract|id=Polyhedron,_abstract&oldid=25452|first=S.V.|last=Matveev}}
* {{citation|title=Solid Geometry|first=Joseph P.|last=McCormack|publisher=D. Appleton-Century Company|year=1931}}
* {{citation
| last1 = Meserve | first1 = B. E.
| last2 = Pingry | first2 = R. E.
| title = Some Notes on the Prismoidal Formula
|publisher=The Mathematics Teacher
| volume = 45
| year = 1952}}.
* {{cite journal |vauthors=Mettenleiter TC, Klupp BG, Granzow H | title = Herpesvirus assembly: a tale of two membranes | journal = Curr. Opin. Microbiol. | volume = 9 | issue = 4 | year = 2006 | pmid = 16814597 | doi = 10.1016/j.mib.2006.06.013}}
* {{citation|url=http://www.openproblemgarden.org/op/d_urers_conjecture|title=Dürer's conjecture|work=Open Problem Garden|first=D. |last=Moskovich|date=June 4, 2012}}
* {{cite book | last=Nayudu | first=M.V. | title=Plant Viruses | publisher=Tata McGraw-Hill | year=2008 | isbn=978-0-07-065660-4 | url=https://books.google.com/books?id=w11opH8eqY8C&pg=PA50 | ref=harv | access-date=2018-11-12 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iCpOLjD?url=https://books.google.com/books?id=w11opH8eqY8C | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{citation
| last = Needham | first = Joseph
| title = Science and Civilization in China
| location = Taipei
| publisher = Caves Books Ltd.
| year = 1986
}}
* {{citation|title=Computational Geometry in C|journal=Computers in Physics|volume=9|issue=1|first=Joseph|last=O'Rourke|author-link=Joseph O'Rourke (professor)|year=1993|bibcode=1995ComPh...9...55O|doi=10.1063/1.4823371}}
* {{cite news| url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3641516.stm | work=BBC News | title=Sudan's past uncovered | date=2004-09-09 | access-date=2010-04-12 | first=Lawrence | last=Pollard}}
* {{cite book | last=Pottmann | first=Helmut | title=Architectural geometry | publisher=Bentley Institute Press | publication-place=Exton, Pa | year=2007 | isbn=978-1-934493-04-5 | oclc=180177477 | ref=harv}}
* {{cite book | last=Pottmann | first=Helmut | last2=Asperl | first2=Andreas | last3=Hofer | first3=Michael | last4=Kilian | first4=Axel | last5=Bentley | first5=Daril | title=Architectural geometry | publisher=Bentley Institute Press | year=2007 | isbn=1-934493-04-X | oclc=180177477 | ref=harv}}
* {{citation
| last = Richeson | first = David S. | author-link = David Richeson
| isbn = 978-0-691-12677-7
| location = Princeton, NJ
| mr = 2440945
| publisher = Princeton University Press
| title = Euler's Gem: The polyhedron formula and the birth of topology
| title-link = Euler's Gem
| year = 2008}}.
* {{cite web | first=Michael | last=Ritter | date=2003 | url=http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/connections/connections_dating_pyramids.html |title=Dating the Pyramids |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20080511163647/http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/connections/connections_dating_pyramids.html |archive-date=11 May 2008| access-date=15 May 2008}}
* {{Cite book |title=Art, Mathematics and Architecture for Humanistic Renaissance: the Platonic Solids|last=Sala|first=Nicoletta |year=2004|publisher=University of Italian Switzerland, Academy of Architecture, Switzerland | ref=harv | url = http://math.unipa.it/~grim/SiSala2.PDF}}
* {{cite journal | last=Sarhangi | first=Reza | title=Illustrating Abu al-Wafā' Būzjānī: Flat Images, Spherical Constructions | journal=Iranian Studies | publisher=Informa UK Limited | volume=41 | issue=4 | year=2008 | issn=0021-0862 | doi=10.1080/00210860802246184 | pages=511–523 | ref=harv}}
* {{cite book | last=Senechal | first=M. | title=Shaping Space: Exploring Polyhedra in Nature, Art, and the Geometrical Imagination | publisher=Springer New York | series=EBSCOhost ebooks online | year=2013 | isbn=978-0-387-92714-5 | url=https://books.google.com/books?id=kZtCAAAAQBAJ | ref=harv | access-date=2018-11-10 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iCm8uGF?url=https://books.google.com/books?id=kZtCAAAAQBAJ | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{citation| last = Shephard | first = G. C. | author-link = Geoffrey Colin Shephard| issue = 3| journal = Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society| mr = 0390915| pages = 389–403| title = Convex polytopes with convex nets| volume = 78| year = 1975 |doi=10.1017/s0305004100051860| bibcode = 1975MPCPS..78..389S}}
* {{cite book |editor-first=F. Arthur |editor-last=Sherk |editor2-first=Peter |editor2-last=McMullen |editor3-first=Anthony C. |editor3-last=Thompson |editor4-first=Asia Ivic |editor4-last=Weiss |title=Kaleidoscopes: Selected Writings of H.S.M. Coxeter |publisher=Wiley |year=1995 |isbn=978-0-471-01003-6 |url=https://archive.org/details/kaleidoscopessel0000coxe |url-access=registration}}
** (Paper 10) {{cite journal |first=H.S.M. |last=Coxeter |title=Star Polytopes and the Schlafli Function f(α,β,γ) |journal=Elemente der Mathematik |volume=44 |issue=2 |pages=25–36 |year=1989 |url=https://eudml.org/doc/141447}}
** (Paper 22) [https://books.google.com/books?id=fUm5Mwfx8rAC&pg=PA251 pp. 251–278] {{cite journal |first=H.S.M. |last=Coxeter |title=Regular and Semi Regular Polytopes I |journal=Math. Zeit. |volume=46 |year=1940 |doi=10.1007/BF01181449 |zbl=0022.38305}} MR 2,10
** (Paper 23) [https://books.google.com/books?id=fUm5Mwfx8rAC&pg=PA279 pp. 279–312] {{cite journal |author-mask=1 |first=H.S.M. |last=Coxeter |title=Regular and Semi-Regular Polytopes II |journal=Math. Zeit. |volume=188 |issue=4 |year=1985 |doi=10.1007/BF01161657 |zbl=0547.52005}}
** (Paper 24) [https://books.google.com/books?id=fUm5Mwfx8rAC&pg=PA313 pp. 313–358] {{cite journal |author-mask=1 |first=H.S.M. |last=Coxeter |title=Regular and Semi-Regular Polytopes III |journal=Math. Zeit. |volume=200 |issue=1 |year=1988 |doi=10.1007/BF01161745 |zbl=0633.52006}}
* {{cite news |last=Slackman |first=Michael |date=16 November 2007 |title=In the Shadow of a Long Past, Patiently Awaiting the Future |work=The New York Times|url=https://www.nytimes.com/2008/11/17/world/middleeast/17cairo.html |access-date=17 November 2008 |quote=Deep below the Egyptian desert, archaeologists have found evidence of yet another pyramid, this one constructed 4,300 years ago to store the remains of a pharaoh’s mother. That makes 138 pyramids discovered here so far, and officials say they expect to find more.}}
* {{cite news |last=Slackman |first=Michael |date=17 November 2008 |title=In the Shadow of a Long Past, Patiently Awaiting the Future |work=The New York Times |url=https://www.nytimes.com/2008/11/17/world/middleeast/17cairo.html |access-date=1 May 2010}}
* {{citation |title=An Etruscan dodecahedron|first=Amelia Carolina|last=Sparavigna|year=2012|arxiv=1205.0706}}
* {{citation
| last1=Steurer | first1=Walter
| last2=Deloudi | first2=Sofia
| title=Crystallography of Quasicrystals: Concepts, Methods and Structures
| year=2009
|url=https://books.google.com/books?id=nVx-tu596twC&pg=PA18
}}
* {{citation|first=B. M.|last=Stewart|title=Adventures Among the Toroids: A Study of Orientable Polyhedra with Regular Faces|title-link= Adventures Among the Toroids |edition=2nd|year=1980|isbn=978-0-686-11936-4|publisher=B. M. Stewart}}
* {{cite book | last=Tanna | first=S. | title=Amazing Math: Introduction to Platonic Solids | publisher=CreateSpace Independent Publishing Platform | year=2014 | isbn=978-1-5030-8485-8 | url=https://books.google.com/books?id=8-nVrQEACAAJ | ref=harv | access-date=2018-09-15 | archive-url=https://www.webcitation.org/74iCq0awA?url=https://books.google.com/books?id=8-nVrQEACAAJ | archive-date=16 دسامبر 2018}}
* {{citation
| last = Trigg | first = Charles W.
| issue = 1
| journal = Mathematics Magazine
| jstor = 2689647
| pages = 55–57
| title = An Infinite Class of Deltahedra
| volume = 51
| year = 1978| doi = 10.1080/0025570X.1978.11976675
}}.
* {{citation
| last=Webber | first=William T.
| doi=10.1023/A:1004997029852
| issue=1
| journal=[[Geometriae Dedicata]]
| mr=1468859
| title=Monohedral idemvalent polyhedra that are toroids
| volume=67
| year=1997| s2cid=117884274
}}
* {{Mathworld|urlname=EulerCharacteristic|title=Euler Characteristic|mode=cs2}}
* {{Mathworld|urlname=Polyhedron|title=Polyhedron|mode=cs2}}
* {{Mathworld|urlname=Prism|title=Prism|mode=cs2}}
* {{Mathworld|urlname=Pyramid|title=Pyramid|mode=cs2}}
* {{Mathworld|urlname=PyramidalFrustum|title=Pyramidal Frustum|mode=cs2}}
* {{Mathworld|urlname=RegularPolyhedron|title=Regular Polyhedron|mode=cs2}}
* {{Mathworld|urlname=ShephardsConjecture|title=Shephard's Conjecture|mode=cs2}}
* {{citation
| last = Wells | first = A.F.
| title = Structural Inorganic Chemistry
| edition = 5th
|publisher = Oxford Science Publications
| isbn = 0-19-855370-6
| year = 1984
}}.
* {{citation|first=Magnus J.|last=Wenninger|author-link=Magnus Wenninger|title=Polyhedron Models|publisher=Cambridge University Press|year=1971}}
* {{citation
| last=Whiteley | first=Walter | authorlink=Walter Whiteley
| issue=1
| journal=Structural Topology
| mr=621628
| title=Realizability of polyhedra
| url=http://www.iri.upc.edu/people/ros/StructuralTopology/ST1/st1-07-a4.pdf
| year=1979}}.
* {{citation
| last=Whittaker | first=Robert
|title=Vertex Symbol
|url=http://polyhedra.mathmos.net/entry/vertexsymbol.html
}}
* {{Citation
| last=Ziegler
| first=Günter M.
| author-link=Günter M. Ziegler
| title=Lectures on Polytopes
| publisher=[[Springer-Verlag]]
| location=Berlin, New York
| series=Graduate Texts in Mathematics
| year=1995
| volume=152}}
 
=== گسترده ===
[[File:Dodecahedron flat.svg|thumb|240px|یکی از گسترده‌های دوازده وجهی منتظم.]]