تفاوت میان نسخه‌های «الگو:اساطیر میان‌رودان»

بدون خلاصه ویرایش
| list4title = خدایان خرد
| list4 =
*[[Agasayaآگاسایا]]
*[[آنوناکی]]
*[[Asaruluduآسارولودو]]
*[[آشنان (ایزدبانو)|آشنان]]
*[[Ashnan]]
*[[بیل (افسانه‌شناسی)|بیل]]
*[[Bel (mythology)|Bel]]
*[[Enbiluluانبیلولو]]
[[Isimudایسیمود]]
*[[Laharلاهار (godخدا)|Laharلاهار]]
*[[مامی]]
*[[Mami (goddess)|Mami/Nintu]]
*[[مامیتو]]
*[[نبو]]
*[[Namtarنامتار]]
*[[Nansheنانشه]]
*[[Nisaba]]
*[[نین‌گال]]
*[[Ninkasiنینکاسی]]
*[[نین‌لیل]]
*[[Ninshubur]]
*[[Ninsunنینسون]]
*[[Nuskuنوسکو]]
*[[Sarpanitسارپانیت]]
*[[Uttu]]
 
| list5title = نیمه خدایان و قهرمانان
| list5 =
*[[Adapaآداپا]]
*[[انکیدو]]
*[[Enmerkar]]
| list6title = ارواح و هیولاها
| list6 =
*[[Udugاودوگ]]
*[[گاو بال‌دار]]
*[[Asagآساگ]]
*[[Edimmuادیمو]]
*[[سیریس (ایزدبانو)|سیریس]]
*[[Siris (goddess)|Siris]]
*[[آنزو]]
*[[هومبابا]]
*[[لاماستو]]
*[[پازوزو]]
*[[Rabisuرابیسو]]
 
| list7name = 7