فهرست مسئله‌های حل‌نشده در ریاضیات: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
*:اگر عدد فرد بود، آن را سه برابر کن و به علاوه ۱.
حال اگر چنین کار به‌طور متوالی بر روی هر عدد انجام دهیم بالاخره به یک می‌رسیم.
<ref>{{Mathworld | urlname=Collatz_ProblemCollatz_Conjecture | title=Collatz conjecture | mode=cs2}}</ref>
 
* آیا تعداد [[عدد تام|اعداد تام]] بی‌شمار است؟