تفاوت میان نسخه‌های «معاون رئیس‌جمهور ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* معاون حقوقی رئیس‌جمهور: [[فاطمه بداغی]]
* [[معاون امور مجلس رئیس‌جمهور ایران|معاون امور مجلس رئیس‌جمهور]]: [[لطف‌الله فروزنده]]
* معاون [[معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری|معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور]] و رئیس [[بنیاد ملی نخبگان]]: [[نسرین سلطان‌خواه]]
* [[معاونت امور زنان و خانواده|معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور]]: [[مریم مجتهدزاده]]
* [[سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری|معاون رئیس جمهوررئیس‌جمهور و رئیس [[سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری]]: [[محمدشریف ملک‌زاده]]
* [[سازمان حفاظت محیط زیست|معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست]]: [[محمدجواد محمدی‌زاده]]
* معاون رئیس‌جمهور و رئیس [[سازمان انرژی اتمی]]: [[فریدون عباسی دوانی]]