تفاوت میان نسخه‌های «رستاخیز کلمات»

 
== وضعیت انتشار ==
این کتاب پیش رو توسطتوسّط [[محمدرضا شفیعی کدکنی]] در ۵۱۲ صفحه (۵۵۹ صفحه در ویراست دوم) نوشته شده و در سال ۱۳۹۱ توسط [[انتشارات سخن]] به چاپ رسیده است.<ref>سایت خانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=17466242414159 کتاب رستاخیز کلمات (ویراست دوم)]</ref>
نوشته شده و در سال ۱۳۹۱ توسط [[انتشارات سخن]] به چاپ رسیده است.<ref>سایت خانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1746624 کتاب رستاخیز کلمات (چاپ اوّل ۱۳۹۱)]</ref>
 
 
== پانویس ==