تفاوت میان نسخه‌های «رستاخیز کلمات»

بدون خلاصه ویرایش
* مشخصات کتاب «رستاخیز کلمات» [http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=6013836&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author وب‌سایت سازمان اسناد و كتابخانهٔ ملّی جمهوری اسلامی ایران]
* رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارهٔ نظریّهٔ ادبی صورتگرایان روس، تألیف محمّدرضا شفیعی کدکنی، [[انتشارات سخن]] [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2179256 سایت خانۀ کتاب]
 
== پیوند به بیرون ==
* رستاخیز کلمات: اثری در دفاع از فرمالیسم [https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3098.html سایت پژوهش‌نامهٔ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی]
* بررسی و نقد رستاخیز کلمات [https://www.irannamag.com/article/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1/ وب‌سایت ایران نامگ]
 
 
 
{{محمدرضا شفیعی کدکنی}}
[[رده:کتاب‌های محمدرضا شفیعی کدکنی]]