تفاوت میان نسخه‌های «راهنمای نگارش و ویرایش»

بدون خلاصه ویرایش
| پیش از =}}
 
'''راهنمای نگارش و ویرایش''' اثر [[محمد جعفر یاحقی]] و [[محمد مهدی ناصح]] که دربارۀ فن نگارش و ویراستاری است.<ref>سایتوب‌سایت خانۀخانهٔ کتاب [https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=20428082398278 مشخصاتچاپ کتاب راهنمای نگارشسی و ویرایش،سوم چاپ«راهنمای سینگارش و یکم،ویرایش»، ۱۳۹۵۱۳۹۸] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140314174552/http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1822623 |date=14 مارس 2014 }}</ref>
 
== ساختار و درون‌مایه کتاب ==