تفاوت میان نسخه‌های «راهنمای نگارش و ویرایش»

 
== وضعیت انتشار ==
چاپ اوّل این اثر در سال ۱۳۶۴ توسط نشر «به نشر» (انتشارات آستان قدس رضوی) منتشر شده بود.
چاپ اوّل این اثر در سال ۱۳۶۴ توسط ''به نشر'' (انتشارات آستان قدس رضوی) منتشر شده بود.<ref>سایت خانۀ کتاب [http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2193 راهنمای نگارش و ویرایش، چاپ اوّل] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140314174204/http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2193 |date=14 مارس 2014 }}</ref> ویرایش دوم آن در سال ۱۳۷۷ با تجدید نظر کلّی<ref>سایت خانۀ کتاب [http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=179236 راهنمای نگارش و ویرایش، چاپ پانزدهم] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140314173008/http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=179236 |date=14 مارس 2014 }}</ref> و چاپ بیست‌وسوم آن همراه با افزوده‌ها و تغییرات بنیادین در سال ۱۳۸۵ منتشر شده‌است.<ref>سایت خانۀ کتاب [http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1241119 راهنمای نگارش و ویرایش، چاپ بیست‌وسوم] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140314163648/http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1241119 |date=14 مارس 2014 }}</ref>
 
 
 
 
ویرایش دوم آن در سال ۱۳۷۷ با تجدید نظر کلّی
 
 
 
 
 
و چاپ بیست‌وسوم آن در سال ۱۳۸۵همراه با افزوده‌ها و تغییرات بنیادین
 
 
 
 
و چاپ سی‌ویکم با اصلاحات جدید و تجدید نظر کلّی بر اساس شیوه‌نامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.
 
== پانویس ==