تفاوت میان نسخه‌های «راهنمای نگارش و ویرایش»

 
== منابع ==
* [http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3494130&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author مشخصات کتاب «راهنمای نگارش و ویرایش»|وب‌سایت سازمان اسناد و كتابخانهٔ ملی]
* راهنمای نگارش و ویرایش، محمدجعفر یاحقی، محمدمهدی ناصح، به نشر، چاپ بیست‌ونهم، ۱۳۹۲.
* [http://www.tasnimnews.com/Home/Single/216389?ref=ghatreh کتاب «راهنمای نگارش و ویرایش» به چاپ بیست‌ونهم رسید|سایت خبرگزاری تسنیم]
* [https://web.archive.org/web/20140314173620/http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1391&month=4&day=25&id=4353166 یک زبان فارسی و این همه کتاب ویرایش!|سایت روزنامۀ خراسان]
 
== پیوند به بیرون ==