تفاوت میان نسخه‌های «والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۱»

ابرابزار
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(ابرابزار)
{{Infobox FIVB tournament
| competition = قهرمانی مردان آسیا
| gender =
| continent = Asiaآسیا
| year = ۲۰۲۱
| logo = バレーボールアジア選手権{{سخ}}日本 ۲۰۲۱
| city = [[چیبا (شهر)|چیبا]] و
[[فوناباشی، چیبا|فوناباشی]]
| dates عجب بابا عجب۲–۱۹ = ۲–۱۹ سپتامبر
| teams = [[#انتخابی|۱۶]]
| confederations = ۱
| venues = [[#مکان‌های میزبانبرگزاری|۲]]
| cities = ۲
| champions =
| next =والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۳
}}
'''[[والیبال قهرمانی مردان آسیا]] ۲۰۱۹۲۰۲۱''' بیستمین و یکمین دوره از [[والیبال قهرمانی مردان آسیا|قهرمانی آسیا]] می‌باشد که از ۱۳ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ در [[ورزشگاه|استادیوم]]چیبا [[لات]][[مرگ(شهر)|بمیریچییا]]، [[سامورایی]]،[[ژاپن]] برگزار می گرددمی‌گردد.
 
== انتخابی ==
* '''{{JPN}}'''
 
== ترکیب بندیترکیب‌بندی گروه‌ها ==
;گلدان
{| class="wikitable" width=800
{{vb|KSA}} (-)
|}
;بعدپس از قرعه کشیقرعه‌کشی
{| class="wikitable" width=800
|-
|}
 
== مکان‌های برگزاری و ورزشگاه ==
{| class="wikitable" style="text-align:center" width=560
|-
|[[File:Funabashi_arena_091011_1.jpg|200px]]
|}
 
== دور مقدماتی ==
* تمام زمان‌ها بر اساس [[زمان استاندارد ژاپن]] ([[یوتی‌سی ۹:۰۰+]]) است.
 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
|width=10px bgcolor=#ccffcc| ||انتخاب شده برای [[#دور دسته‌بندی_۲|هشت نهایی (گروه‌های E و F)]]
|-
|width=10px bgcolor=#dfefff| ||انتخاب شده برای [[#دور دسته‌بندی_۲|مقام‌های نهم–شانزدهم (گروه‌های G و H)]]
|}
 
=== گروه A ===
{{Vb cl3 header}}
{{Vb cl9 team|p=1 |t={{Vb|JPN}} ('''{{Tooltip|H|Host nation}}''')|w3_0=2 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=242 |spl=193 |bc=ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=2 |t={{Vb|QAT}} |w3_0=2 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=215 |spl=214 |bc=ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=3 |t={{Vb|BHR}} |w3_0=1 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=1 |spw=221 |spl=241 |bc=dfefff}}
{{Vb cl9 team|p=4 |t={{Vb|IND}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=3 |spw=171 |spl=227 |bc=#dfefff}}
|}
 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|12 سپتامبر|09:30|CPA|{{Vb-rt|BHR}}|3–0|{{Vb|IND}} |27–25|25–21|25–21|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/1_BRN_IND.pdf P2]}}
{{Vb res 7|12 سپتامبر|18:00|CPA|{{Vb-rt|JPN}}|3–0|{{Vb|QAT}} |25–20|25–23|25–21|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/4_JPN_QAT.pdf P2]}}
{{Vb res 7|13 سپتامبر|12:00|CPA|{{Vb-rt|IND}}|0–3|{{Vb|QAT}} |22–25|14–25|20–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/10_IND_QAT.pdf P2]}}
{{Vb res 7|13 سپتامبر|18:00|CPA|{{Vb-rt|BHR}}|1–3|{{Vb|JPN}} |25–23|17–25|23–25|16–25||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/12_JPN_BRN.pdf P2]}}
{{Vb res 7|14 سپتامبر|12:00|CPA|{{Vb-rt|QAT}}|3–0|{{Vb|BHR}} |25–19|25–20|26–24|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/18_QAT_BRN.pdf P2]}}
{{Vb res 7|14 سپتامبر|18:00|CPA|{{Vb-rt|JPN}}|3–0|{{Vb|IND}} |25–15|25–15|25–18|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/20_JPN_IND.pdf P2]}}
|}</div>
 
=== گروه B ===
{{Vb cl3 header}}
{{Vb cl9 team|p=1 |t={{Vb|IRI}} |w3_0=3 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=225 |spl=144 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=2 |t={{Vb|PAK}} |w3_0=0 |w3_1=1 |w3_2=1 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=251 |spl=248 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=3 |t={{Vb|THA}} |w3_0=0 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=1 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=250 |spl=275 |bc=#dfefff}}
{{Vb cl9 team|p=4 |t={{Vb|HKG}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=2 |l0_3=1 |spw=206 |spl=272 |bc=#dfefff}}
|}
 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|12 سپتامبر|15:00|CPA|{{Vb-rt|THA}}|2–3|{{Vb|PAK}} |25–22|23–25|25–21|23–25|12–15|[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/3_THA_PAK.pdf P2]}}
{{Vb res 7|12 سپتامبر|15:00|FBA|{{Vb-rt|IRI}}|3–0|{{Vb|HKG}} |25–12|25–18|25–19|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/7_IRI_HKG.pdf P2]}}
{{Vb res 7|13 سپتامبر|09:30|CPA|{{Vb-rt|HKG}}|1–3|{{Vb|PAK}} |16–25|26–24|11–25|12–25||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/9_HKG_PAK.pdf P2]}}
{{Vb res 7|13 سپتامبر|15:00|CPA|{{Vb-rt|IRI}}|3–0|{{Vb|THA}} |25–17|25–12|25–18|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/11_IRI_THA.pdf P2]}}
{{Vb res 7|14 سپتامبر|09:30|CPA|{{Vb-rt|PAK}}|0–3|{{Vb|IRI}} |20–25|19–25|15–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/17_PAK_IRI.pdf P2]}}
{{Vb res 7|14 سپتامبر|15:00|CPA|{{Vb-rt|THA}}|3–1|{{Vb|HKG}} |25–22|17–25|29–27|25–18||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/19_THA_HKG.pdf P2]}}
|}</div>
 
=== گروه C ===
{{Vb cl3 header}}
{{Vb cl9 team|p=1 |t={{Vb|AUS}} |w3_0=2 |w3_1=0 |w3_2=1 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=263 |spl=211 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=2 |t={{Vb|CHN}} |w3_0=2 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=1 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=261 |spl=207 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=3 |t={{Vb|KUW}} |w3_0=0 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=2 |spw=184 |spl=244 |bc=#dfefff}}
{{Vb cl9 team|p=4 |t={{Vb|UZB}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=2 |spw=196 |spl=245 |bc=#dfefff}}
 
|}
 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|12 سپتامبر|12:30|FBA|{{Vb-rt|KUW}}|0–3|{{Vb|CHN}} |12–25|16–25|18–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/6_KUW_CHN.pdf P2]}}
{{Vb res 7|12 سپتامبر|17:30|FBA|{{Vb-rt|AUS}}|3–0|{{Vb|UZB}} |25–16|25–19|25–19|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/8_AUS_UZB.pdf P2]}}
{{Vb res 7|13 سپتامبر|12:30|FBA|{{Vb-rt|UZB}}|0–3|{{Vb|CHN}} |14–25|18–25|16–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/14_UZB_CHN.pdf P2]}}
{{Vb res 7|13 سپتامبر|15:00|FBA|{{Vb-rt|AUS}}|3–0|{{Vb|KUW}} |25–21|25–14|25–9|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/15_AUS_KUW.pdf P2]}}
{{Vb res 7|14 سپتامبر|10:00|FBA|{{Vb-rt|KUW}}|3–1|{{Vb|UZB}} |29–27|16–25|25–21|25–21||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/21_KUW_UZB.pdf P2]}}
{{Vb res 7|14 سپتامبر|17:30|FBA|{{Vb-rt|CHN}}|2–3|{{Vb|AUS}} |27–25|25–20|21–25|26–28|12–15|[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/24_CHN_AUS.pdf P2]}}
|}</div>
 
=== گروه D ===
{{Vb cl3 header}}
{{Vb cl9 team|p=1 |t={{Vb|TPE}} |w3_0=2 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=248 |spl=175 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=2 |t={{Vb|KOR}} |w3_0=2 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=0 |spw=216 |spl=197 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=3 |t={{Vb|SAU}} |w3_0=1 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=2 |spw=179 |spl=217 |bc=#dfefff}}
{{Vb cl9 team|p=4 |t={{Vb|KAZ}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=3 |spw=182 |spl=225 |bc=#dfefff}}
 
|}
 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|12 سپتامبر|10:00|FBA|{{Vb-rt|TPE}}|3–0|{{Vb|KAZ}} |25–20|25–22|25–19|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/5_TPE_KAZ.pdf P2]}}
{{Vb res 7|12 سپتامبر|12:00|CPA|{{Vb-rt|SAU}}|0–3|{{Vb|KOR}} |18–25|17–25|20–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/2_KSA_KOR.pdf P2]}}
{{Vb res 7|13 سپتامبر|10:00|FBA|{{Vb-rt|SAU}}|0–3|{{Vb|TPE}} |15–25|16–25|17–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/13_KSA_TPE.pdf P2]}}
{{Vb res 7|13 سپتامبر|17:30|FBA|{{Vb-rt|KOR}}|3–0|{{Vb|KAZ}} |25–21|25–17|25–16|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/16_KOR_KAZ.pdf P2]}}
{{Vb res 7|14 سپتامبر|12:30|FBA|{{Vb-rt|KAZ}}|0–3|{{Vb|SAU}} |23–25|21–25|23–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/22_KAZ_KSA.pdf P2]}}
{{Vb res 7|14 سپتامبر|15:00|FBA|{{Vb-rt|TPE}}|3–1|{{Vb|KOR}} |23–25|25–21|25–20|25–21||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/23_TPE_KOR.pdf P2]}}
|}</div>
 
== دور دسته‌بندی ==
* تمام زمان‌ها براساس [[زمان استاندارد ژاپن]] ([[یوتی‌سی ۹:۰۰+]]) است.
* نتایج و امتیازات به دست آمده در مسابقات بین تیم‌ها که پیش از این در دور مقدماتی انجام شده، برای دور دسته‌بندی نیز در نظر گرفته شده و محاسبه می‌شود.
 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
|width=10px bgcolor=#ccffcc| ||انتخاب شده برای [[#چهار نهایی|نیمه‌نهایی‌ها]]
|-
|width=10px bgcolor=#dfefff| ||انتخاب شده برای [[#مقام‌های پنجم–هشتم|نیمه‌نهایی‌های پنجم–هشتم]]
|-
|width=10px bgcolor=#ffffcc| ||انتخاب شده برای [[#مقام‌های نهم–دوازدهم|نیمه‌نهایی‌های نهم–دوازدهم]]
|-
|width=10px bgcolor=#ffcccc| ||انتخاب شده برای [[#مقام‌های سیزدهم–شانزدهم|نیمه‌نهایی‌های سیزدهم–شانزدهم]]
|}
 
=== گروه E ===
{{Vb cl3 header}}
{{Vb cl9 team|p=1 |t={{Vb|JPN}} |w3_0=2 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=0 |spw=238 |spl=229 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=2 |t={{Vb|CHN}} |w3_0=0 |w3_1=1 |w3_2=1 |l2_3=1 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=328 |spl=309 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=3 |t={{Vb|QAT}} |w3_0=1 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=1 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=247 |spl=251 |bc=#dfefff}}
{{Vb cl9 team|p=4 |t={{Vb|AUS}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=1 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=2 |spw=237 |spl=261 |bc=#dfefff}}
|}
 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|16 سپتامبر|12:20|CPA|{{Vb-rt|QAT}}|3–0|{{Vb|AUS}}|25–20|25–20|25–21|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/30_QAT_AUS.pdf P2]}}
{{Vb res 7|16 سپتامبر|18:00|CPA|{{Vb-rt|JPN}}|1–3|{{Vb|CHN}}|19–25|29–27|21–25|19–25||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/29_JPN_CHN.pdf P2]}}
{{Vb res 7|17 سپتامبر|12:00|CPA|{{Vb-rt|QAT}}|2–3|{{Vb|CHN}}|26–28|25–21|28–26|19–25|10–15|[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/M37_QAT_CHN.pdf P2]}}
{{Vb res 7|17 سپتامبر|18:00|CPA|{{Vb-rt|JPN}}|3–0|{{Vb|AUS}}|25–23|25–17|25–23|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/38_JPN_AUS-1.pdf P2]}}
|}</div>
 
=== گروه F ===
{{Vb cl3 header}}
{{Vb cl9 team|p=1 |t={{Vb|IRI}} |w3_0=3 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=225 |spl=155 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=2 |t={{Vb|TPE}} |w3_0=0 |w3_1=2 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=239 |spl=252 |bc=#ccffcc}}
{{Vb cl9 team|p=3 |t={{Vb|PAK}} |w3_0=1 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=1 |spw=219 |spl=231 |bc=#dfefff}}
{{Vb cl9 team|p=4 |t={{Vb|KOR}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=2 |spw=203 |spl=248 |bc=#dfefff}}
|}
 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|16 سپتامبر|09:30|CPA|{{Vb-rt|PAK}}|1–3|{{Vb|TPE}}|20–25|25–22|23–25|22–25||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/32_PAK_TPE.pdf P2]}}
{{Vb res 7|16 سپتامبر|15:00|CPA|{{Vb-rt|IRI}}|3–0|{{Vb|KOR}}|25–19|25–18|25–20|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/31_IRI_KOR.pdf P2]}}
{{Vb res 7|17 سپتامبر|09:30|CPA|{{Vb-rt|PAK}}|3–0|{{Vb|KOR}}|25–23|25–22|25–14|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/M39_PAK_KOR.pdf P2]}}
{{Vb res 7|17 سپتامبر|15:15|CPA|{{Vb-rt|IRI}}|3–0|{{Vb|TPE}}|25–10|25–23|25–11|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/M40_IRI_TPE.pdf P2]}}
|}</div>
 
=== گروه G ===
{{Vb cl3 header}}
{{Vb cl9 team|p=1 |t={{Vb|BHR}} |w3_0=3 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=229 |spl=189 |bc=#ffffcc}}
{{Vb cl9 team|p=2 |t={{Vb|IND}} |w3_0=2 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=217 |spl=191 |bc=#ffffcc}}
{{Vb cl9 team|p=3 |t={{Vb|KUW}} |w3_0=0 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=2 |spw=214 |spl=244 |bc=#ffcccc}}
{{Vb cl9 team|p=4 |t={{Vb|UZB}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=2 |spw=211 |spl=247 |bc=#ffcccc}}
|}
 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|16 سپتامبر|12:30|FBA|{{Vb-rt|IND}}|3–0|{{Vb|KUW}}|25–20|25–20|25–20|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/26_IND_KUW.pdf P2]}}
{{Vb res 7|16 سپتامبر|15:00|FBA|{{Vb-rt|BHR}}|3–0|{{Vb|UZB}}|25–19|27–25|25–19|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/25_BRN_UZB.pdf P2]}}
{{Vb res 7|17 سپتامبر|10:00|FBA|{{Vb-rt|IND}}|3–0|{{Vb|UZB}}|25–19|25–13|25–22|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/33_IND_UZB.pdf P2]}}
{{Vb res 7|17 سپتامبر|17:30|FBA|{{Vb-rt|BHR}}|3–0|{{Vb|KUW}}|25–21|25–19|25–19|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/34_BRN_KUW.pdf P2]}}
|}</div>
 
=== گروه H ===
{{Vb cl3 header}}
{{Vb cl9 team|p=1 |t={{Vb|KSA}} |w3_0=2 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=0 |spw=245 |spl=202 |bc=#ffffcc}}
{{Vb cl9 team|p=2 |t={{Vb|KAZ}} |w3_0=1 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=0 |l0_3=1 |spw=235 |spl=217 |bc=#ffffcc}}
{{Vb cl9 team|p=3 |t={{Vb|THA}} |w3_0=0 |w3_1=1 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=2 |l0_3=0 |spw=271 |spl=280 |bc=#ffcccc}}
{{Vb cl9 team|p=4 |t={{Vb|HKG}} |w3_0=0 |w3_1=0 |w3_2=0 |l2_3=0 |l1_3=1 |l0_3=2 |spw=194 |spl=246 |bc=#ffcccc}}
|}
 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|16 سپتامبر|10:00|FBA|{{Vb-rt|THA}}|1–3|{{Vb|KAZ}}|25–18|23–25|19–25|22–25||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/27_THA_KAZ.pdf P2]}}
{{Vb res 7|16 سپتامبر|17:30|FBA|{{Vb-rt|HKG}}|0–3|{{Vb|KSA}}|12–25|18–25|19–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/28_HKG_KSA.pdf P2]}}
{{Vb res 7|17 سپتامبر|12:30|FBA|{{Vb-rt|HKG}}|0–3|{{Vb|KAZ}}|16–25|21–25|16–25|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/35_HKG_KAZ.pdf P2]}}
{{Vb res 7|17 سپتامبر|15:00|FBA|{{Vb-rt|THA}}|1–3|{{Vb|KSA}}|20–25|25–20|19–25|22–25||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/36_THA_KSA.pdf P2]}}
|}</div>
 
== دور نهایی ==
* تمام زمان‌ها براساس [[زمان استاندارد ژاپن]] ([[یوتی‌سی ۹:۰۰+]]) است.
 
=== مقام‌های –سیزدهم–شانزدهم ===
{{#invoke:RoundN|N4
<!-- parameters -->
|RD1=[[#نیمه‌نهایی‌های سیزدهم–شانزدهم|نیمه‌نهایی‌های سیزدهم–شانزدهم]]
|RD2=[[#رقابت مقام سیزدهم|رقابت مقام سیزدهم]]
|Consol=[[#رقابت مقام پانزدهم|رقابت مقام پانزدهم]]
|bold_winner=high|3rdplace=yes
<!-- Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
<!-- semi finals -->
|۱۸ سپتامبر|{{Vb|KUW}}|۲|{{Vb|HKG}}|۳
|۱۸ سپتامبر|{{Vb|UZB}}|۳|{{Vb|THA}}|۲
<!-- final -->
|۱۹ سپتامبر|{{Vb|HKG}}||{{Vb|UZB}}|
<!-- third place -->
|۱۸ سپتامبر|{{Vb|KUW}}||{{Vb|THA}}|
}}
 
==== نیمه‌نهایی‌های سیزدهم–شانزدهم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|18 سپتامبر|10:00|FBA|{{Vb-rt|UZB}}|3–2|{{Vb|THA}}|28–26|23–25|25–19|22–25|20–18|[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/42_UZB_THA.pdf P2]}}
{{Vb res 7|18 سپتامبر|12:30|FBA|{{Vb-rt|KUW}}|2–3|{{Vb|HKG}}|18–25|25–22|21–25|25–20|14–16|[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/41_KUW_HKG.pdf P2]}}
|}
 
==== رقابت مقام پانزدهم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|19 سپتامبر|10:00|FBA|{{Vb-rt|KUW}}|–|{{Vb|THA}}|–|–|–|||}}
|}
 
==== رقابت مقام سیزدهم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|19 سپتامبر|12:30|FBA|{{Vb-rt|HKG}}|–|{{Vb|UZB}}|–|–|–|||}}
|}
 
=== مقام‌های نهم–دوازدهم ===
{{#invoke:RoundN|N4
<!-- parameters -->
|RD1=[[#نیمه‌نهایی‌های نهم–دوازدهم|نیمه‌نهایی‌های نهم–دوازدهم]]
|RD2=[[#رقابت مقام نهم|رقابت مقام نهم]]
|Consol=[[#رقابت مقام یازدهم|رقابت مقام یازدهم]]
|bold_winner=high|3rdplace=yes
<!-- Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
<!-- semi finals -->
|18 سپتامبر|{{Vb|BHR}}||{{Vb|KAZ}}|
|18 سپتامبر|{{Vb|IND}}||{{Vb|KSA}}|
<!-- final -->
|19 سپتامبر||||
<!-- third place -->
|19 سپتامبر||||
}}
 
==== نیمه‌نهایی‌های نهم–دوازدهم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|18 سپتامبر|15:00|FBA|{{Vb-rt|BHR}}|–|{{Vb|KAZ}}|–|–|–|||}}
{{Vb res 7|18 سپتامبر|17:30|FBA|{{Vb-rt|IND}}|–|{{Vb|KSA}}|–|–|–|||}}
|}
 
==== رقابت مقام یازدهم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|19 سپتامبر|15:00|FBA||–||–|–|–|||}}
|}
 
==== رقابت مقام نهم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|19 سپتامبر|17:30|FBA||–||–|–|–|||}}
|}
 
=== مقام‌های پنجم–هشتم ===
{{#invoke:RoundN|N4
<!-- parameters -->
|RD1=[[#نیمه‌نهایی‌های پنجم–هشتم|نیمه‌نهایی‌های پنجم–هشتم]]
|RD2=[[#رقابت مقام پنجم|رقابت مقام پنجم]]
|Consol=[[#رقابت مقام هفتم|رقابت مقام هفتم]]
|bold_winner=high|3rdplace=yes
<!-- Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
<!-- semi finals -->
|۱۸ سپتامبر|{{Vb|QAT}}|۳|{{Vb|KOR}}|۰
|۱۸ سپتامبر|{{Vb|AUS}}|۳|{{Vb|PAK}}|۰
<!-- final -->
|۱۹ سپتامبر|{{Vb|QAT}}||{{Vb|AUS}}|
<!-- third place -->
|۱۹ سپتامبر|{{Vb|KOR}}||{{Vb|PAK}}|
}}
 
==== نیمه‌نهایی‌های پنجم–هشتم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|18 سپتامبر|09:30|CPA|{{Vb-rt|QAT}}|3–0|{{Vb|KOR}}|25–16|32–30|25–22|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/M45_QAT_KOR.pdf P2]}}
{{Vb res 7|18 سپتامبر|12:00|CPA|{{Vb-rt|AUS}}|3–0|{{Vb|PAK}}|25–16|26–24|25–23|||[https://asianvolleyball.net/new/wp-content/uploads/2021/09/M46_AUS_PAK.pdf P2]}}
|}
 
==== رقابت مقام هفتم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|19 سپتامبر|09:30|CPA|{{Vb-rt|KOR}}|–|{{Vb|PAK}}|–|–|–|||}}
|}
 
==== رقابت مقام پنجم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|19 سپتامبر|12:00|CPA|{{Vb-rt|QAT}}|–|{{Vb|AUS}}|–|–|–|||}}
|}
 
=== چهار نهایی ===
{{#invoke:RoundN|N4
<!-- parameters -->
|RD1=[[#نیمه‌نهایی‌ها|نیمه‌نهایی‌ها]]
|RD2=[[#نهایی|نهایی]]
|Consol=[[#رقابت مقام سوم|رقابت مقام سوم]]
|bold_winner=high|3rdplace=yes
<!-- Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
<!-- semi finals -->
|۱۸ سپتامبر|{{Vb|JPN}}||{{Vb|TPE}}|
|۱۸ سپتامبر|{{Vb|CHN}}|۱|{{Vb|IRI}}|۲
<!-- final -->
|۱۹ سپتامبر||||
<!-- third place -->
|۱۹ سپتامبر||||
}}
 
==== نیمه‌نهایی‌ها ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|18 سپتامبر|15:00|CPA|{{Vb-rt|CHN}}|1–2|{{Vb|IRI}}|۲۲–۲۵|۲۵–۱۷|۲۵–۲۲|–||}}
{{Vb res 7|18 سپتامبر|18:00|CPA|{{Vb-rt|JPN}}|–|{{Vb|TPE}}|–|–|–|||}}
|}
 
==== رقابت مقام سوم ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|19 سپتامبر|15:00|CPA||–||–|–|–|||}}
|}
 
==== نهایی ====
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|19 سپتامبر|18:00|CPA||–||–|–|–|||}}
|}
 
== رده‌بندی نهایی ==
{{آغاز ستون}}
{{Col-2}}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!width=40|رتبه
!width=180|تیم
|- bgcolor=#ccffcc
|{{Gold1}}
|style="text-align:right"|
|- bgcolor=#ccffcc
|{{Silver2}}
|style="text-align:right"|
|-
|{{Bronze3}}
|style="text-align:right"|
|-
|style="text-align:right"|
|-
|style="text-align:right"|
|-
|style="text-align:right"|
|-
|style="text-align:right"|
|-
|style="text-align:right"|
|-
|style="text-align:right"|
|-
|۱۰
|style="text-align:right"|
|-
|۱۱
|style="text-align:right"|
|-
|۱۲
|style="text-align:right"|
|-
|۱۳
|style="text-align:right"|
|-
|۱۴
|style="text-align:right"|
|-
|۱۵
|style="text-align:right"|
|-
|۱۶
|style="text-align:right"|
|}
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
|width=10px bgcolor=#ccffcc| ||انتخاب شده برای [[والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲|قهرمانی جهان ۲۰۲۲]]
|}
{{Col-2}}
<!--{{Winners|vb|قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۱||}}
{| style="text-align:center; margin-top:2em; margin-right:auto; margin-right:auto"
|-
|'''فهرست ۱۴-نفره'''
|-
|[[|]] ([[کاپیتان (ورزش)|کاپیتان]]), [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]], [[|]]
|-
|'''سر مربی'''
|-
|[[|]]
|}-->
{{پایان ستون}}
 
== پیوند به بیرون ==