تفاوت میان نسخه‌های «با چراغ و آینه»

* [http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2498078&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author کتاب «با چراغ و آینه»|سایت سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی]
* [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2580686 دربارهٔ کتاب «با چراغ و آینه»|پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور|روزنامهٔ اعتماد ملّی]
* [https://webwww.archive.org/web/20130522165013/http://ibna.ir/vdccx1qsp2bq118.ala2.html شفیعی‌کدکنی «با چراغ و آینه» به کتابفروشی‌ها آمد|سایت خبرگزاری کتاب ایران]
* [https://web.archive.org/web/20121228061228/http://www.iaalc.com/news/teaching/111--l-r1 گزارش نشست بررسی کتاب «با چراغ و آینه»|وب‌سایت «انجمن علمی نقد ادبی ایران»]
* [http://isna.ir/fa/news/91121006734/ نقد «هیوا مسیح» بر حرف شفیعی کدکنی دربارهٔ شاملو|سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)]