تفاوت میان نسخه‌های «با چراغ و آینه»

* [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2580686 دربارهٔ کتاب «با چراغ و آینه»|پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور|روزنامهٔ اعتماد ملّی]
* [https://www.ibna.ir/vdccx1qsp2bq118.ala2.html شفیعی‌کدکنی «با چراغ و آینه» به کتابفروشی‌ها آمد|سایت خبرگزاری کتاب ایران]
* [https://webwww.archivehonarnews.orgcom/web/20121228061228/http://wwwvdcci4qp.iaalc2bqx48laa2.com/news/teaching/111--l-r1html گزارشدکتر نشست[[مریم بررسیحسینی]]: در کتاب «با چراغ و آینه» پراکندگی ساختاری دیده می‌شود|وب‌سایت «انجمن علمی نقدپایگاه ادبیهنر ایراننیوز»]
* [http://isna.ir/fa/news/91121006734/ نقد «هیوا مسیح» بر حرف شفیعی کدکنی دربارهٔ شاملو|سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)]
* [https://webwww.archivebbc.orgcom/webpersian/20130712051620arts/http:2012/06/www.persian-language.org/criticism-2001.html نشست نقد کتاب120615_l06_books_fs_kadkani_new_book_poem_iran «'با چراغ و آینه» شفیعیکدکنی، کدکنی|سایتشاملو شورایو گسترشغوغای زبان وبت‌پرستان|وب‌سایت ادبیاتبی‌بی‌سی فارسی]
* [http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1087619&l=fa نگاهی گذرا به «با چراغ و آینه»|پایگاه اطلاعات نشریات کشور|کتاب ماه ادبیات، سال هفتم، شمارهٔ ۷۰ (پیاپی ۱۸۴)]