بندر ماهشهر: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{بهبود منابع}}
{{جعبه شهر ایران
|نام‌رسمی=بندر ماهشهر(معشور)
|تابلوی‌خوش‌آمد=
|روی‌نقشه=آری