قول (مجموعه تلویزیونی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
| Ahmet Utlu || سفیر خارجه
|-
| Atakan Arslan || ستوان ارشد ظفر یامان (پر حرف)
|-
| Burak Sevinç || گروهبان فتحی کولاکسیز ( شکارچی)
| Mustafa Yıldıran || گروهبان یکم علی حیدر بوزدا (حافظ)
|-
| Eren Vurdem || گروهبان یکم آتش آچار (قرهباتلاق غازسیاه)
|-
| Aytaç Şaşmaz || گروهبان فیض‌الله آلتیپارماک (تازه کار)
|-
| Mehmrt Ali Karaduş || گروهبان احمد کارتال (کورت درعلی)
| Emre Dinler || گروهبان طاهر گوموش (ازمیتلی)
|-
| Volkan Uygu || گروهبان جودت گوکتاش (مو ادب)
|-
| Oktay Samurkaş || گروهبان حقی توپراک (بابا حقی)
|-
| Nezir Çınarlı || گروهبان گوکهان بویورن (جوانمرد)
| Selin Deveci || نادیا
|-
| Genco Özak || گروهبان سلیم هایروویچ (کوپوک)
|-
| Ece Çeşmioğlu || ملیسا ییلماز
|-
| Nıl Günal || گلرگولر کاچماز
|-
| Ece Okay || فوندا کوتلو
|-
| Melissa Yıldırımer || فاطمه بزدابوزدا
|-
| İlayda Ildır || نازلی کاچماز آجارآچار
|-
| Mehmet Uslu || سرهنگ حلیم دمیر
|-
| Yiğit Uçam || سپاستینسباستین
|-
| Yağmur Ün || سو آلتی پارماک
۱۲

ویرایش