تفاوت میان نسخه‌های «مجید شریف واقفی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|image= Majid Sharif-Vaghefi.jpg
|imagesize=
|caption= پرتره‌یپرتره‌ رنگی مجید شریف‌واقفیشریف‌ واقفی
|birth_date=۱۳۲۷
|birth_place=