تامارا بوروش: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن ردهٔ «ورزشکاران دور از وطن اهل کرواسی در آلمان» به کمک توفاویکی رده
(افزودن ردهٔ «ورزشکاران دور از وطن اهل کرواسی در آلمان» به کمک توفاویکی رده)
[[رده:اهالی سنتا]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز اهل کرواسی]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز بازی‌های المپیک کرواسی]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز در المپیک تابستانی ۱۹۹۶]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز در المپیک تابستانی ۲۰۰۰]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز در المپیک تابستانی ۲۰۰۴]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز در المپیک تابستانی ۲۰۰۸]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز بازی‌های المپیک کرواسی]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز زن اهل کرواسی]]
[[رده:شرکت‌کنندگان بازی‌های مدیترانه ۲۰۰۵]]
[[رده:زادگان ۱۹۷۷ (میلادی)]]
[[رده:شرکت‌کنندگان بازی‌های مدیترانه ۱۹۹۷]]
[[رده:شرکت‌کنندگان بازی‌های مدیترانه ۲۰۰۱]]
[[رده:مدال‌آوران نقرهشرکت‌کنندگان بازی‌های مدیترانه برای کرواسی۲۰۰۵]]
[[رده:مدال‌آوران طلا بازی‌های مدیترانه برای کرواسی]]
[[رده:شرکت‌کنندگانمدال‌آوران نقره بازی‌های مدیترانه ۲۰۰۵برای کرواسی]]
[[رده:ورزشکاران دور از وطن اهل کرواسی در آلمان]]