باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۹ سال پیش
جز
ربات: تصحیح املایی
 
==== فنی ====
این نوع، از تکنولوژی به منظور اچبار سیاستهای کنترلی استفاده می‌کند.این کنترلهای فنی همچنین به عنوان کنترلهای منطقی شناخته می‌شود و می‌توانند در سیستم عامل، نرم افزارهاینرم‌افزارهای کاربردی و یا در سخت افزارها و یا نرم افزارهاینرم‌افزارهای الحاقی گذاشته شوند.
 
بعضی از انواع کنترلهای ممانعت/ فنی شامل پروتکلها، کدگذاریها، کارتهای هوشمند، بیومتریکها (برای اخذ مجوز)، بسته‌ای نرم‌افزاری کنترل دسترسی از راه دور، رمزها، منوها، پوسته‌ها، بانکهای اطلاعاتی، نرم افزارهاینرم‌افزارهای تشخیص ویروس می‌باشند.
 
پروتکلها، کدگذاریها، کارتهای هوشمند مکانیزمهای فنی برای محافظت اطلاعات و رمزها از افشاسازی می‌باشند.
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش