تفاوت میان نسخه‌های «غراب»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
* [[غراب استرالیایی]] با نام علمی ''Corvus coronoides''
* [[غراب نوک‌درشت]] با نام علمی ''Corvus crassirostris''
* [[غرابکلاغ کوتولهچیهوآهوآن]] با نام علمی ''Corvus edithaecryptoleucus''
* [[غراب چیهواهوا]] با نام علمی ''Corvus cryptoleucus''
* [[غراب کوچک]] با نام علمی ''Corvus mellori''
* [[غرابکلاغ دم‌چتریدم‌بادبزنی]] با نام علمی ''Corvus rhipidurus''
* [[غراب گردن‌قهوه‌ای]] با نام علمی ''Corvus ruficollis''
* [[غراب جنگلی]] با نام علمی ''Corvus tasmanicus''