متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

 
</ref> [[قانون اساسی ایالات متحده آمریکا]] از [[حق نگهداری و حمل سلاح|حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه]] محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده [[فهرست متمم‌های قانون اساسی ایالات متحده آمریکا|متمم]] گنجانده شده در [[منشور حقوق ایالات متحده آمریکا]] تصویب شده‌است.<ref>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=imIrXUECo1AC&pg=PA118#v=onepage&q&f=false|title=Constitutional Law|publisher=Casenotes}}</ref><ref>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=z2BcSYLomQgC&pg=PA405#v=onepage&q&f=false|title=American Government: Political Development and Institutional Change|author=Jilson, Cal}}</ref><ref>{{cite web|url=http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/saclr50&div=32&id=&page=|title=After Heller: What Now for the Second Amendment|publisher=Santa Clara Law Review|accessdate=January 30, 2014|author=Shaman, Jeffrey}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_2_(1791)|title=US Senate Annotated Constitution|accessdate=January 30, 2014}}</ref> [[دیوان عالی ایالات متحده آمریکا]] حکم کرده‌است که این حق متعلق به افراد است،<ref name="archive">{{cite web|url=http://ia600607.us.archive.org/23/items/gov.uscourts.mad.135876/gov.uscourts.mad.135876.31.0.pdf|date=30 March 2012|title=Case 1:11-cv-10644-DPW Document 31 #124; MEMORANDUM AND ORDER|accessdate=September 23, 2014}}</ref><ref name="monachuslex">{{cite web|url=http://monachuslex.com/?p=143|title=Permanent resident aliens have second amendment rights too &#124; Monachus Lex|publisher=monachuslex.com|accessdate=September 23, 2014}}</ref> و در عین حال حکم کرده‌است که این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات دربارهٔ [[جنگ‌افزار گرم]] یا [[جنگ‌افزار|ابزارهای مشابه آن]] را ممنوع نمی‌کند.<ref>{{cite book|title=Constitutional Law for a Changing America: Rights, Liberties and Justice|url=http://books.google.com/books?id=CmPKNI2z5-AC&pg=PA396&dq=heller+%22not+unlimited%22&hl=en&sa=X&ei=q2aCUrLZJqnOiwLEqoDoBA&ved=0CD4Q6AEwAw#v=onepage&q=heller%20%22not%20unlimited%22&f=false|edition=8|pages=395–396|first=Lee|last=Epstein|first2=Thomas G.|last2=Walk|date=Sep 18, 2012|publisher=CQ Press|isbn=978-1-4522-2674-3}}</ref> با {{پم|الحاق منشور حقوق ایالات متحده آمریکا|Incorporation of the Bill of Rights|عنوان=الحاق منشور حقوق}}، دولت‌های ایالتی و محلی هم به اندازه [[دولت فدرال ایالات متحده آمریکا|دولت فدرال]]، از نقض این حق منع شده‌اند.
 
متمم دوم تا حدی مبتنی بر حق داشتن و حمل اسلحه در [[کامن لایلا|حقوق عرفی انگلستان]] بود و تحت تأثیر [[اعلامیه حقوق ۱۶۸۹|منشور حقوق ۱۶۸۹ انگلستان]] قرار داشت. [[ویلیام بلک‌استون|سر ویلیام بلکستون]] این حق را یک حق کمکی توصیف کرد که از حقوق طبیعی دفاع از خود، مقاومت در برابر سرکوب، و وظیفهٔ مدنی عملکرد هماهنگ در دفاع از حکومت، پشتیباتی می‌کند.<ref>{{cite web|url=http://avalon.law.yale.edu/18th_century/blackstone_bk1ch1.asp|title=Blackstone's Commentaries on the Laws of England - Book the First - Chapter the First: Of the Absolute Rights of Individuals, page 139|publisher=Avalon.law.yale.edu|accessdate=August 1, 2013}}</ref>
 
== متن ==