دلفین بینی‌بطری گرمسیری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب: برگردانده‌شده
[[رده:جانوران اقیانوس هند]]
[[رده:دلفین‌های اقیانوسی]]
[[رده:سیاههفهرست قرمزسرخ IUCN از گونه‌های باکمبود اطلاعات کمداده]]
[[رده:فهرست سرخ IUCN از گونه‌های نزدیک تهدید]]