شاهنشاهی اشکانی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جزبدون خلاصۀ ویرایش
* ۱۶۳ میلادی: شکست قوای اشکانی از [[اویدیوس کاسیوس]] سردار رومی.<ref name="iranicaonline.org"/>
* ۱۹۱–۲۰۶ میلادی: [[بلاش پنجم]]. یورش جدید رومیان به پارتیان. امپراتور [[سپتیموس سوروس]] [[تیسفون]] را می‌گیرد. شکست رومیان در [[هاترا]]. بخشی از [[بین‌النهرین]] ضمیمه [[امپراتوری روم]] می‌شود. ناتوانی تدریجی دولت پارت.
* ۱۹۷ میلادی: گرفته شدنتسخیر [[تیسفون]] پایتخت اشکانیان به وسیله [[سپتیموس سوروس]].<ref name="iranicaonline.org"/>
* ۲۰۷–۲۲۱ میلادی: [[بلاش ششم]]. پارتیان در برابر امپراتور [[کاراکالا]]. پیروزی پارتیان بر امپراتور [[ماکرینوس]]. رومپرداخت خوارغرامت شدهاز وادار می‌شود خراج سنگینیروم به ایران بپردازدپارتیان. شورش‌های داخلی ضد اشکانی.
* حدود ۲۱۲ میلادی: [[اردوان چهارم]] برادر بلاش ضد او قیام می‌کند.
* ۲۱۷ میلادی: مرگ [[کاراکالا]] امپراتور رومی. برقراری صلح بین اشکانیان و [[امپراتوری روم|رومیان]].<ref name="iranicaonline.org"/>