بارانک برگ‌شانه‌ای: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب: برگردانده‌شده
برچسب‌ها: واگردانی دستی برگردانده‌شده
 
[[رده:بارانک‌ها]]
[[رده:فهرستسیاهه سرخقرمز IUCN از گونه‌های با کمترین نگرانی]]
[[رده:گیاگان آلپ]]
[[رده:گیاگان اوکراین]]