تفاوت میان نسخه‌های «خرس ماه»

جز
برچسب: برگردانده‌شده
برچسب‌ها: واگردانی دستی برگردانده‌شده
[[رده:زیاگان آسیای شرقی]]
[[رده:زیاگان سیبری]]
[[رده:فهرستسیاهه سرخقرمز IUCN از گونه‌های آسیب‌پذیر]]
[[رده:گوشت‌خوارسانان مالزی]]