تفاوت میان نسخه‌های «موشک (کوهسرخ)»

نگارخانه
(تصاویر)
(نگارخانه)
== نگارخانه ==
<gallery>
پرونده:Mushak2021-10-01 242.jpg|مرغداریبافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 15.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 14.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 16.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 30.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 29.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 46.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 16.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 30.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 19.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 22.jpg|بافت روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 2.jpg|مرغداری روستا
پرونده:Mushak2021-10-01 3.jpg|حسینیه شهدای موشک
پرونده:Mushak2021-10-01 7.jpg|حسینیه شهدای موشک
پرونده:Mushak2021-10-01 6.jpg| حسینیه شهدای موشک
پرونده:Mushak2021-10-01 4.jpg|حسینیه شهدای موشک
پرونده:Mushak2021-10-01 11.jpg|حسینیه شهدای موشک