صادرات سوخت از ایران به لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها

حذف سریع
(صفحه‌ای تازه حاوی «ایران در سال ۲۰۲۱ چهار کشتی حامل سوخت تحت پرچم ایران به لبنان ارسال کرد. این چهار کشتی از بنادر ایران به سمت بنادر سوریه حرکت کرده و از آنجا با کامیون به لبنان منتقل شد. == پیش زمینه == از اواخر سال ۲۰۱۹ لبنان درگیر بحران اقتصادی شد. این بحران درپی...» ایجاد کرد)
 
(حذف سریع)
{{حذف سریع|عدم سرشناسی و اهمیت رویداد}}
ایران در سال ۲۰۲۱ چهار کشتی حامل سوخت تحت پرچم ایران به لبنان ارسال کرد. این چهار کشتی از بنادر ایران به سمت بنادر سوریه حرکت کرده و از آنجا با کامیون به لبنان منتقل شد.