گوزن شومبورگ: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب‌ها: واگردانی دستی برگردانده‌شده
برچسب: واگردانی دستی
[[رده:جانوران بزرگ اوراسیا]]
[[رده:زیاگان بومی تایلند]]
[[رده:سیاههفهرست قرمزسرخ IUCN از گونه‌های منقرض‌شده]]
[[رده:گونه‌هایی که به دلیل فعالیت‌های انسانی از دست رفته‌اند]]