تفاوت میان نسخه‌های «قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۱»

(ابرابزار)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
== جدول مدال‌ها ==
{{Medals table
| caption
| host =
 
| host =
| flag_template = flagcountry
| event =
| team =
| gold_IRIgold_USA = 3 | silver_IRIsilver_USA = 34 | bronze_IRIbronze_USA = ۱2
| gold_USAgold_IRI = 3 | silver_USAsilver_IRI = 3 | bronze_USAbronze_IRI = ۱1
| gold_RWF = 3 | silver_RWF = 1 | bronze_RWF = 4 | name_RWF = {{flag|RUS|roc-olympics|code=RWF|rwf-wrestling|name=Russian Wrestling Federation}}
| gold_JPNgold_KGZ = 1 | silver_JPNsilver_KGZ = 01 | bronze_JPNbronze_KGZ = ۲1
| gold_POLgold_JPN = 1 | silver_POLsilver_JPN = 0 | bronze_POLbronze_JPN = ۰2
| gold_GEOgold_POL = 01 | silver_GEOsilver_POL = 10 | bronze_GEObronze_POL = ۲0
| gold_GERgold_GEO = 0 | silver_GERsilver_GEO = 1 | bronze_GERbronze_GEO = ۱2
| gold_KGZgold_GER = 0 | silver_KGZsilver_GER = 1 | bronze_KGZbronze_GER = ۱1
| gold_SVK = 0 | silver_SVK = 1 | bronze_SVK = ۰0
| gold_MGL = 0 | silver_MGL = 0 | bronze_MGL = ۳3
| gold_AZE = 0 | silver_AZE = 0 | bronze_AZE = ۲2
| gold_TUR = 0 | silver_TUR = 0 | bronze_TUR = ۲2
| gold_UKR = 0 | silver_UKR = 0 | bronze_UKR = ۲2
| gold_ARM = 0 | silver_ARM = 0 | bronze_ARM = ۱1
| gold_BLR = 0 | silver_BLR = 0 | bronze_BLR = ۱1
}}