تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی»

بدون خلاصه ویرایش
| ۳||[[شهرستان مرند|مرند]]||[[مرند]]||۳٬۲۸۵٫۶۲||۲۴۴٬۹۷۱||۶||۱۲۲||۱۳۲۳||[[شهرستان تبریز|تبریز]]
|-
| ۴||[[شهرستان میانه|میانه]]||[[میانه (آذربایجان شرقی)|میانه]]||۵٬۵۹۵٫۳۰||۱۸۲٬۸۴۸||۵||۳۹۷||۱۳۲۳{{سخ}}<small>(الحاق [[بخش کاغذکنان|کاغذکنان]]:{{سخ}}۱۳۵۸٫۱۰٫۱۵)<ref>[http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=23926]</ref></small>||[[شهرستان مراغه|مراغه]]{{سخ}}<small>([[بخش کاغذکنان|کاغذکنان]]: [[شهرستان خلخال|خلخال]])</small>
|-
| ۵||[[شهرستان اسکو|اسکو]]||[[اسکو]]، [[سهند (اسکو)|سهند]]||۱٬۷۶۲٫۵۹||۱۵۸٬۲۷۰||۳||۴۷||۱۳۷۶٫۰۲٫۰۷<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/117547]</ref>||[[شهرستان تبریز|تبریز]]
| ۸||[[شهرستان اهر|اهر]]||[[اهر]]||۲٬۱۲۰٫۰۶||۱۳۳٬۸۲۹||۱||۲۳۱||۱۳۲۳<ref>[https://www.yjc.news/fa/news/4054243]</ref>||[[شهرستان تبریز|تبریز]]
|-
| ۹||[[شهرستان سراب|سراب]]||[[سراب (آذربایجان شرقی)|سراب]]|||۳٬۴۵۲٫۱۸||۱۲۵٬۳۴۱||۴||۱۸۶||۱۳۲۴<ref>[http://www.eanocr.ir/اداره-سراب/]</ref>{{سخ}}<small>(الحاق [[بخش مهربان|مهربان]]:{{سخ}}۱۳۶۸٫۰۴٫۲۱)</small><ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/112251]</ref>||[[شهرستان اردبیل|اردبیل]]{{سخ}}<small>([[بخش مهربان|مهربان]]: [[شهرستان تبریز|تبریز]])</small>
|-
| ۱۰||[[شهرستان ملکان|ملکان]]||[[ملکان]]||۱٬۰۰۶٫۸۷||۱۱۱٬۳۱۹||۳||۸۲||۱۳۷۴٫۰۸٫۰۹<ref>[http://qavanin.ir/Law/PrintText/90306]</ref>||[[شهرستان بناب|بناب]]
| ۱۳||[[شهرستان عجب‌شیر|عجب‌شیر]]||[[عجب‌شیر]]||۷۳۸٫۴۴||۷۰٬۸۵۲||۲||۴۷||۱۳۸۰٫۰۴٫۲۷<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/121756]</ref>||[[شهرستان مراغه|مراغه]]
|-
| ۱۴||[[شهرستان هریس|هریس]]||[[هریس]]||۲٬۳۴۵٫۴۳||۶۹٬۰۹۳||۶||۱۰۲||۱۳۶۸٫۰۴٫۲۱<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/112239]</ref>||[[شهرستان تبریز|تبریز]]{{سخ}}<small>([[بخش خواجه|خواجه]]: [[شهرستان اهر|اهر]])</small>
|-
| ۱۵||[[شهرستان جلفا|جلفا]]||[[جلفا (آذربایجان شرقی)|جلفا]]، [[هادیشهر (جلفا)|هادیشهر]]||۱٬۶۷۰٫۳۱||۶۱٬۳۵۸||۳||۶۱||۱۳۷۴٫۰۵٫۰۸<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/116247]</ref>||[[شهرستان مرند|مرند]]{{سخ}}<small>([[بخش سیه‌رود|سیه‌رود]]: [[شهرستان اهر|اهر]])</small>
|-
| ۱۶||[[شهرستان هشترود|هشترود]]||[[هشترود]]||۱٬۹۹۰٫۰۱||۵۷٬۱۹۹||۲||۲۳۳||۱۳۳۷<ref>[http://www.eanocr.ir/اداره-هشترود/]</ref>||[[شهرستان مراغه|مراغه]]