تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان‌های ایران»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ ماه پیش
اصلاح خرابکاری جمعیت شهرستان بروجرد Special:Diff/24759100/next و اصلاح طبق نسخه درست پیش از آن
(نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0.8.1)
(اصلاح خرابکاری جمعیت شهرستان بروجرد Special:Diff/24759100/next و اصلاح طبق نسخه درست پیش از آن)
|-
! ۲۹
| [[شهرستان بروجردنیشابور|بروجردنیشابور]] || [[استان لرستانخراسان رضوی|لرستانخراسان رضوی]] || ۴۲۳٬۸۲۶۴۴۸٬۱۷۰ || ۴۳۷٬۶۳۱۴۳۳٬۱۰۵ || ۴۴۶٬۴۵۲۴۵۱٬۷۸۰ || ۲ || ۱۳۱۶۱۳۲۰
|-
! ۳۰
| [[شهرستان نیشابوردزفول|نیشابوردزفول]] || [[استان خراسان رضویخوزستان|خراسان رضویخوزستان]] || ۴۴۸٬۱۷۰۴۰۱٬۵۵۸ || ۴۳۳٬۱۰۵۴۲۳٬۵۵۲ || ۴۵۱٬۷۸۰۴۴۳٬۹۷۱ || ۲ || ۱۳۲۰۱۳۲۵
|-
! ۳۱
| [[شهرستان دزفولآمل|دزفولآمل]] || [[استان خوزستانمازندران|خوزستانمازندران]] || ۴۰۱٬۵۵۸۳۴۶٬۷۷۵ || ۴۲۳٬۵۵۲۳۷۰٬۷۷۴ || ۴۴۳٬۹۷۱۴۰۱٬۶۳۹ || ۲۳ || ۱۳۲۵
|-
! ۳۲
| [[شهرستان آململارد|آململارد]] || [[استان مازندرانتهران|مازندرانتهران]] || ۳۴۶٬۷۷۵ || ۳۷۰٬۷۷۴۳۷۳٬۹۹۴ || ۴۰۱٬۶۳۹۳۷۷٬۲۹۲ || ۳۵ || ۱۳۲۵۱۳۸۸
|-
! ۳۳
| [[شهرستان ملاردکاشان|ملاردکاشان]] || [[استان تهراناصفهان|تهراناصفهان]] || ۳۰۲٬۶۳۷ || ۳۷۳٬۹۹۴۳۲۳٬۳۷۱ || ۳۷۷٬۲۹۲۳۶۴٬۴۸۲ || ۵۲ || ۱۳۸۸۱۳۱۶
|-
! ۳۴
| [[شهرستان کاشانپاکدشت|کاشانپاکدشت]] || [[استان اصفهانتهران|اصفهانتهران]] || ۳۰۲٬۶۳۷۲۴۲٬۶۹۱ || ۳۲۳٬۳۷۱۲۹۱٬۳۹۷ || ۳۶۴٬۴۸۲۳۵۰٬۹۶۶ || ۲۶ || ۱۳۱۶۱۳۷۶
|-
! ۳۵
| [[شهرستان پاکدشتری|پاکدشتری]] || [[استان تهران|تهران]] || ۲۴۲٬۶۹۱۲۹۷٬۷۱۱ || ۲۹۱٬۳۹۷۳۱۹٬۳۰۵ || ۳۵۰٬۹۶۶۳۴۹٬۷۰۰ || ۶۷ || ۱۳۷۶۱۳۵۷
|-
! ۳۶
| [[شهرستان ریگنبد کاووس|ریگنبد کاووس]] || [[استان تهرانگلستان|تهرانگلستان]] || ۲۹۷٬۷۱۱۲۸۹٬۶۴۷ || ۳۱۹٬۳۰۵۳۲۵٬۷۸۹ || ۳۴۹٬۷۰۰۳۴۸٬۷۴۴ || ۷۲ || ۱۳۵۷۱۳۲۷
|-
! ۳۷
| [[شهرستان گنبد کاووسخوی|گنبد کاووسخوی]] || [[استان گلستانآذربایجان غربی|گلستانآذربایجان غربی]] || ۲۸۹٬۶۴۷۳۷۰٬۰۷۲ || ۳۲۵٬۷۸۹۳۵۴٬۳۰۹ || ۳۴۸٬۷۴۴۳۴۸٬۶۶۴ || ۲ || ۱۳۲۷۱۳۱۶
|-
! ۳۸
| [[شهرستان خویبروجرد|خویبروجرد]] || [[استان آذربایجان غربیلرستان|آذربایجان غربیلرستان]] || ۳۷۰٬۰۷۲۳۲۳٬۸۲۶ || ۳۵۴٬۳۰۹۳۳۷٬۶۳۱ || ۳۴۸٬۶۶۴۳۲۶٬۴۵۲ || ۲ || ۱۳۱۶۱۳۱۹
|-
! ۳۹