باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
وی در سال ۱۳۳۴ وفات یافت.
 
[[رده:موسیقیخوانندگان ایرانی]]
 
[[رده:موسیقی ایرانی]]
کاربر گمنام