تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی»

{|class="wikitable sortable"
|-
!ردیف!!نام{{سخ}}شهرستان!!مرکز!!جمعیت{{سخ}}(۱۳۸۵)!!جمعیت{{سخ}}(۱۳۹۰)!!قطب تولید!!تصویر محصول
|-
| '''*'''||'''[[استان آذربایجان شرقی|آذربایجان شرقی]]'''||'''[[تبریز]]'''||'''۳٬۵۲۷٬۲۶۷'''||'''۳٬۷۲۴٬۶۲۰'''||'''محصولات مختلف'''||'''-'''
|-
| ۱||[[شهرستان تبریز|تبریز]]||[[تبریز]]||۱٬۵۵۷٬۲۴۱||۱٬۶۹۵٬۰۹۴||دانه‌های روغنی (شامل کلزا)<ref>[https://www.irna.ir/news/83748881]</ref>||[[پرونده:Raps (Brassica napus).JPG|150px|کلزا]]
|-
| ۲||[[شهرستان مراغه|مراغه]]||[[مراغه]]||۲۲۷٬۶۳۵||۲۴۷٬۶۸۱||سیب،<ref>[https://www.irna.ir/news/84491877]</ref> عسل،<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/2676019]</ref> مرغ و تخم‌مرغ<ref>[https://www.irna.ir/news/84100941]</ref>||[[پرونده:CSIRO ScienceImage 11262 Apples on tree.jpg|150px|سیب]]
|-
| ۳||[[شهرستان مرند|مرند]]||[[مرند]]||۲۲۹٬۲۱۵||۲۳۹٬۲۰۹||زردآلو، قیسی،<ref>[https://www.isna.ir/news/tabriz-90846]</ref> زعفران،<ref>[http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-14/87297-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF]</ref> گوجه‌فرنگی<ref>[https://www.isna.ir/news/tabriz-74548]</ref>||[[پرونده:Apricots.jpg|150px|زردآلو]]
|-
| ۴||[[شهرستان میانه|میانه]]||[[میانه (آذربایجان شرقی)|میانه]]||۱۸۷٬۸۷۰||۱۸۵٬۸۰۶||برنج،<ref>[https://www.irna.ir/news/84391287]</ref> گوشت قرمز<ref>[https://www.farsnews.ir/news/8704221189]</ref>||[[پرونده:Thai jasmine rice uncooked.jpg|150px|برنج]]
|-
| ۵||[[شهرستان اسکو|اسکو]]||[[اسکو]]، [[سهند (اسکو)|سهند]]||۸۴٬۰۶۱||۹۸٬۹۸۸||بادام،<ref>[https://khabarekeshavarzionline.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7/]</ref> گردو،<ref>[https://www.irna.ir/news/83572250]</ref> پسته،<ref>[https://yazeco.ir/31549/]</ref> گل محمدی<ref name=iana/>||[[پرونده:Walnut 2.jpg|150px|گردو]]
|-
| ۶||[[شهرستان شبستر|شبستر]]||[[شبستر]]||۱۲۱٬۷۸۷||۱۲۴٬۴۹۹||هلو،<ref>[https://www.pana.ir/news/946442]</ref> آلبالو،<ref>[https://www.isna.ir/news/98042211167]</ref> گیلاس<ref>[https://www.isna.ir/news/93032010411]</ref>||[[پرونده:Peaches.jpg|150px|هلو]]
|-
| ۷||[[شهرستان بناب|بناب]]||[[بناب]]||۱۲۵٬۲۰۹||۱۲۹٬۷۹۵||پیاز||[[پرونده:Onions (16079029815).jpg|150px|پیاز]]
|-
| ۸||[[شهرستان اهر|اهر]]||[[اهر]]||۱۲۵٬۲۵۳||۱۲۹٬۰۲۲||سیب قره‌قرمز<ref>[https://www.isna.ir/news/1400062417985]</ref>||[[پرونده:Apples 8122.jpg|150px|سیب قره‌قرمز]]
|-
| ۹||[[شهرستان سراب|سراب]]||[[سراب (آذربایجان شرقی)|سراب]]||۱۳۲٬۰۹۴||۱۳۱٬۹۳۴||سیب‌زمینی، لبنیات،<ref>[http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-14/87301-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C]</ref> آبزیان<ref>[https://www.isna.ir/news/99082114361]</ref>||[[پرونده:Picture of many potatoes.jpg|150px|سیب‌زمینی]]
|-
| ۱۰||[[شهرستان ملکان|ملکان]]||[[ملکان]]||۱۰۰٬۳۶۶||۱۰۶٬۱۱۸||انگور،<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/16/2363905]</ref> چغندر قند||[[پرونده:Ethnic4215.jpg|150px|انگور]]
|-
| ۱۱||[[شهرستان آذرشهر|آذرشهر]]||[[آذرشهر]]||۹۹٬۲۸۶||۱۰۷٬۵۷۹||لپه<ref>[https://www.yjc.news/fa/news/6814066]</ref>||[[پرونده:لپه.jpg|150px|لپه]]
|-
| ۱۲||[[شهرستان بستان‌آباد|بستان‌آباد]]||[[بستان‌آباد]]||۹۶٬۵۵۵||۹۴٬۹۸۵||هویج،<ref>[https://www.isna.ir/news/tabriz-37590]</ref> قارچ خوراکی<ref>[http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-14/88569-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C]</ref>||[[پرونده:7carrots.jpg|150px|هویج]]
|-
| ۱۳||[[شهرستان عجب‌شیر|عجب‌شیر]]||[[عجب‌شیر]]||۶۵٬۷۴۱||۶۶٬۷۴۶||سیر<ref>[https://www.isna.ir/news/99031810571]</ref>||[[پرونده:GarlicBasket.jpg|150px|سیر]]
|-
| ۱۴||[[شهرستان هریس|هریس]]||[[هریس]]||۶۷٬۶۲۶||۶۷٬۸۲۰||-
|-
| ۱۵||[[شهرستان جلفا|جلفا]]||[[جلفا (آذربایجان شرقی)|جلفا]]، [[هادیشهر (جلفا)|هادیشهر]]||۵۲٬۱۷۶||۵۵٬۱۶۶||پیلهٔ ابریشم||[[پرونده:The Cocoons.jpg|150px|پیلهٔ ابریشم]]
|-
| ۱۶||[[شهرستان هشترود|هشترود]]||[[هشترود]]||۶۴٬۶۱۱||۶۰٬۸۲۲||گندم<ref>[http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-14/82457-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C]</ref>||[[پرونده:Wheat Fields of Shirak Province, Armenia 11.jpg|150px|گندم]]
|-
| ۱۷||[[شهرستان ورزقان|ورزقان]]||[[ورزقان]]||۴۶٬۸۳۳||۴۵٬۷۰۸||عدس||[[پرونده:Green Lentil - പരിപ്പ്.jpg|150px|عدس]]
|-
| ۱۸||[[شهرستان کلیبر|کلیبر]]||[[کلیبر]]||۵۱٬۴۹۵||۴۸٬۸۳۷||زغال اخته<ref name=iana>[http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-14/66353-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA]</ref>||[[پرونده:CornusMas_Fruits_01.jpg|150px|زغال اخته]]
|-
| ۱۹||[[شهرستان خداآفرین|خداآفرین]]||[[خمارلو]]||۳۵٬۷۶۴||۳۴٬۹۷۷||انار،<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/2263418]</ref> پنبه||[[پرونده:Pomegranate in Ararat province 02.jpg|150px|انار]]
|-
| ۲۰||[[شهرستان چاراویماق|چاراویماق]]||[[قره‌آغاج (چاراویماق)|قره‌آغاج]]||۳۳٬۹۲۱||۳۲٬۷۴۵||نخود<ref>[https://www.irna.ir/news/80253232]</ref>||[[پرونده:نخود.jpg|150px|نخود]]
|-
| ۲۱||[[شهرستان هوراند|هوراند]]||[[هوراند]]||۲۲٬۵۲۸||۲۱٬۰۸۹||سماق<ref>[https://www.irna.ir/news/83904592/]</ref>||[[پرونده:Winged_Sumac_Berries.jpg|150px|سماق]]
|}