تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی»

!ردیف!!نام{{سخ}}شهرستان!!مرکز!!جمعیت{{سخ}}(۱۳۸۵)!!جمعیت{{سخ}}(۱۳۹۰)!!قطب تولید!!تصویر محصول
|-
| '''*'''||'''[[استان آذربایجان شرقی|آذربایجان شرقی]]'''||'''[[تبریز]]'''||'''۳٬۵۲۷٬۲۶۷'''||'''۳٬۷۲۴٬۶۲۰'''||'''محصولاتزردآلو، مختلفسنجد<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/2864417]</ref>'''||'''-'''
|-
| ۱||[[شهرستان تبریز|تبریز]]||[[تبریز]]||۱٬۵۵۷٬۲۴۱||۱٬۶۹۵٬۰۹۴||دانه‌های روغنی (شامل کلزا)<ref>[https://www.irna.ir/news/83748881]</ref>||[[پرونده:Raps (Brassica napus).JPG|150px|کلزا]]
| ۱۰||[[شهرستان ملکان|ملکان]]||[[ملکان]]||۱۰۰٬۳۶۶||۱۰۶٬۱۱۸||انگور،<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/16/2363905]</ref> چغندر قند||[[پرونده:Ethnic4215.jpg|150px|انگور]]
|-
| ۱۱||[[شهرستان آذرشهر|آذرشهر]]||[[آذرشهر]]||۹۹٬۲۸۶||۱۰۷٬۵۷۹||لپهلپه،<ref>[https://www.yjc.news/fa/news/6814066]</ref> سنجد<ref>[https://www.irna.ir/news/84494223]</ref>||[[پرونده:لپه.jpg|150px|لپه]]
|-
| ۱۲||[[شهرستان بستان‌آباد|بستان‌آباد]]||[[بستان‌آباد]]||۹۶٬۵۵۵||۹۴٬۹۸۵||هویج،<ref>[https://www.isna.ir/news/tabriz-37590]</ref> قارچ خوراکی<ref>[http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-14/88569-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C]</ref>||[[پرونده:7carrots.jpg|150px|هویج]]