تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی»

بدون خلاصه ویرایش
| ۲||[[شهرستان مراغه|مراغه]]||[[مراغه]]||۲٬۱۸۵٫۶۵||۲۶۲٬۶۰۴||۲||۱۷۷||۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93382]</ref>||-
|-
| ۳||[[شهرستان مرند|مرند]]||[[مرند]]||۳٬۲۸۵٫۶۲||۲۴۴٬۹۷۱||۶||۱۲۲||۱۳۲۳۱۳۲۷٫۰۰٫۰۰<ref>[http://qavanin.ir/Law/TreeText/166901]</ref>||[[شهرستان تبریز|تبریز]]
|-
| ۴||[[شهرستان میانه|میانه]]||[[میانه (آذربایجان شرقی)|میانه]]||۵٬۵۹۵٫۳۰||۱۸۲٬۸۴۸||۵||۳۹۷||۱۳۲۳۱۳۲۷٫۰۰٫۰۰<ref>[http://qavanin.ir/Law/TreeText/166983]</ref>{{سخ}}<small>(الحاق [[بخش کاغذکنان|کاغذکنان]]:{{سخ}}۱۳۵۸٫۱۰٫۱۵)<ref>[http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=23926]</ref></small>||[[شهرستان مراغهتبریز|مراغهتبریز]]{{سخ}}<small>([[بخش کاغذکنان|کاغذکنان]]: [[شهرستان خلخال|خلخال]])</small>
|-
| ۵||[[شهرستان اسکو|اسکو]]||[[اسکو]]||۱٬۷۶۲٫۵۹||۱۵۸٬۲۷۰||۳||۴۷||۱۳۷۶٫۰۲٫۰۷<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/117547]</ref>||[[شهرستان تبریز|تبریز]]
| ۷||[[شهرستان بناب|بناب]]||[[بناب]]||۷۷۸٫۷۵||۱۳۴٬۸۹۲||۲||۲۸||۱۳۶۸٫۰۴٫۲۱<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/111587]</ref>||[[شهرستان مراغه|مراغه]]
|-
| ۸||[[شهرستان اهر|اهر]]||[[اهر]]||۲٬۱۲۰٫۰۶||۱۳۳٬۸۲۹||۱||۲۳۱||۱۳۲۳۱۳۲۳٫۰۰٫۰۰<ref>[httpshttp://wwwqavanin.yjc.newsir/faLaw/newsTreeText/4054243182928]</ref>||[[شهرستان تبریز|تبریز]]
|-
| ۹||[[شهرستان سراب|سراب]]||[[سراب (آذربایجان شرقی)|سراب]]|||۳٬۴۵۲٫۱۸||۱۲۵٬۳۴۱||۴||۱۸۶||۱۳۲۴۱۳۲۷٫۰۵٫۰۹<ref>[http://www.eanocrqavanin.ir/اداره-سرابLaw/TreeText/166761]</ref>{{سخ}}<small>(الحاق [[بخش مهربان|مهربان]]:{{سخ}}۱۳۶۸٫۰۴٫۲۱)</small><ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/112251]</ref>||[[شهرستان اردبیلتبریز|اردبیلتبریز]]{{سخ}}<smallref>([[بخش مهربان|مهربان]]http: [[شهرستان تبریز|تبریز//qavanin.ir/Law/TreeText/196204]])</smallref>
|-
| ۱۰||[[شهرستان ملکان|ملکان]]||[[ملکان]]||۱٬۰۰۶٫۸۷||۱۱۱٬۳۱۹||۳||۸۲||۱۳۷۴٫۰۸٫۰۹<ref>[http://qavanin.ir/Law/PrintText/90306]</ref>||[[شهرستان بناب|بناب]]
| ۱۵||[[شهرستان جلفا|جلفا]]||[[جلفا (آذربایجان شرقی)|جلفا]]||۱٬۶۷۰٫۳۱||۶۱٬۳۵۸||۳||۶۱||۱۳۷۴٫۰۵٫۰۸<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/116247]</ref>||[[شهرستان مرند|مرند]]{{سخ}}<small>([[بخش سیه‌رود|سیه‌رود]]: [[شهرستان اهر|اهر]])</small>
|-
| ۱۶||[[شهرستان هشترود|هشترود]]||[[هشترود]]||۱٬۹۹۰٫۰۱||۵۷٬۱۹۹||۲||۲۳۳||۱۳۳۷۱۳۳۷٫۰۸٫۰۳<ref>[http://www.eanocrqavanin.ir/اداره-هشترودLaw/TreeText/223558]</ref>||[[شهرستان مراغهتبریز|مراغهتبریز]]<ref>[http://qavanin.ir/Law/TreeText/167124]</ref>
|-
| ۱۷||[[شهرستان ورزقان|ورزقان]]||[[ورزقان]]||۲٬۳۶۸٫۱۳||۵۲٬۶۵۰||۲||۱۶۳||۱۳۸۰٫۰۷٫۰۱<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/121377]</ref>||[[شهرستان اهر|اهر]]